Existence and non-existence of maximal solutions for y" = f(x, y, y') *

Tom 25 / 1971

J. W. Bebernes, Steven K. Ingram Annales Polonici Mathematici 25 (1971), 125-138 DOI: 10.4064/ap-25-2-125-138

Autorzy

  • J. W. Bebernes
  • Steven K. Ingram

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek