New generating functions for the G-function

Tom 27 / 1973

B. L. Sharma, R. F. A. Abiodun Annales Polonici Mathematici 27 (1973), 159-162 DOI: 10.4064/ap-27-2-159-162

Autorzy

  • B. L. Sharma
  • R. F. A. Abiodun

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek