Addenda to "Periodic solutions of $x" + f(x)x'^{2n} + g(x) = 0$ with arbitrarily large period''

Tom 27 / 1973

J. W. Heidel Annales Polonici Mathematici 27 (1973), 163-165 DOI: 10.4064/ap-27-2-163-165

Autorzy

  • J. W. Heidel

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek