On meromorphic solutions of a certain class of functional-differential equations

Tom 27 / 1973

Fred Gross, Chung-Chun Yang Annales Polonici Mathematici 27 (1973), 305-311 DOI: 10.4064/ap-27-3-305-311

Autorzy

  • Fred Gross
  • Chung-Chun Yang

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek