JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

On Hermite expansions of 1/x and 1/|x|

Tom 29 / 1974

S. Lewandowska, J. Mikusiński Annales Polonici Mathematici 29 (1974), 167-172 DOI: 10.4064/ap-29-2-167-172

Autorzy

  • S. Lewandowska
  • J. Mikusiński

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek