Lipschitz spaces of holomorphic and pluriharmonic functions on bounded symmetric domains in $C^N$ (N>1)

Tom 39 / 1981

Josephine Mitchell Annales Polonici Mathematici 39 (1981), 131-141 DOI: 10.4064/ap-39-1-131-141

Autorzy

  • Josephine Mitchell

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek