JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

On the maximum of $a_4 - 3a_2 a_3 + μa_2$ and some related functionals for bounded real univalent functions

Tom 46 / 1985

Z. J. Jakubowski, H. Siejka, O. Tammi Annales Polonici Mathematici 46 (1985), 115-128 DOI: 10.4064/ap-46-1-115-128

Autorzy

  • Z. J. Jakubowski
  • H. Siejka
  • O. Tammi

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek