On a Mocanu type generalization of the Kaplan class K(α, β) of analytic functions

Tom 49 / 1988

K. S. Padmanabhan, R. Parvatham, S. Radha Annales Polonici Mathematici 49 (1988), 35-44 DOI: 10.4064/ap-49-1-35-44

Autorzy

  • K. S. Padmanabhan
  • R. Parvatham
  • S. Radha

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek