Extensions of two theorems on the neutrix convolution product of distributions

Tom 53 / 1991

Brian Fisher Annales Polonici Mathematici 53 (1991), 285-292 DOI: 10.4064/ap-53-3-285-292

Autorzy

  • Brian Fisher

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek