On products of starlike functions. I

Tom 55 / 1991

Georgi Dimkov Annales Polonici Mathematici 55 (1991), 75-79 DOI: 10.4064/ap-55-1-75-79

Streszczenie

We deal with functions given by the formula $F(z) = zG'(z) = z∏_{j=1}^n (f_j(z)/z)^{a_j}$ where $f_j(z)$ are starlike of order $α_j$ and $a_j$ are complex constants. In particular, radii of starlikeness and convexity as well as orders of starlikeness and convexity are found.

Autorzy

  • Georgi Dimkov

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek