JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Most random walks on nilpotent groups are mixing

Tom 57 / 1992

R. Rębowski Annales Polonici Mathematici 57 (1992), 265-268 DOI: 10.4064/ap-57-3-265-268

Streszczenie

Let G be a second countable locally compact nilpotent group. It is shown that for every norm completely mixing (n.c.m.) random walk μ, αμ + (1-α)ν is n.c.m. for 0 < α ≤ 1, ν ∈ P(G). In particular, a generic stochastic convolution operator on G is n.c.m.

Autorzy

  • R. Rębowski

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek