JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Some subclasses of close-to-convex functions

Tom 58 / 1993

Adam Lecko Annales Polonici Mathematici 58 (1993), 53-64 DOI: 10.4064/ap-58-1-53-64

Streszczenie

For α ∈ [0,1] and β ∈ (-π/2,π/2) we introduce the classes $C_β(α)$ defined as follows: a function f regular in U = {z: |z| < 1} of the form $f(z) = z + ∑_{n=1}^{∞} a_n z^n$, z ∈ U, belongs to the class $C_β(α)$ if $Re{e^{iβ}(1 - α²z²)f'(z)} < 0$ for z ∈ U. Estimates of the coefficients, distortion theorems and other properties of functions in $C_β(α)$ are examined.

Autorzy

  • Adam Lecko

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek