JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Uniformly convex functions II

Tom 58 / 1993

Wancang Ma, David Minda Annales Polonici Mathematici 58 (1993), 275-285 DOI: 10.4064/ap-58-3-275-285

Streszczenie

Recently, A. W. Goodman introduced the class UCV of normalized uniformly convex functions. We present some sharp coefficient bounds for functions f(z) = z + a₂z² + a₃z³ + ... ∈ UCV and their inverses $f^{-1}(w) = w + d₂w² + d₃w³ + ...$. The series expansion for $f^{-1}(w)$ converges when $|w| < ϱ_f$, where $0 < ϱ_f$ depends on f. The sharp bounds on $|a_n|$ and all extremal functions were known for n = 2 and 3; the extremal functions consist of a certain function k ∈ UCV and its rotations. We obtain the sharp bounds on $|a_n|$ and all extremal functions for n = 4, 5, and 6. The same function k and its rotations remain the only extremals. It is known that k and its rotations cannot provide the sharp bound on $|a_n|$ for n sufficiently large. We also find the sharp estimate on the functional |μa²₂ - a₃| for -∞ < μ < ∞. We give sharp bounds on $|d_n|$ for n = 2, 3 and 4. For $n = 2, k^{-1}$ and its rotations are the only extremals. There are different extremal functions for both n = 3 and n = 4. Finally, we show that k and its rotations provide the sharp upper bound on |f''(z)| over the class UCV.

Autorzy

  • Wancang Ma
  • David Minda

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek