JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Bounded projections in weighted function spaces in a generalized unit disc

Tom 62 / 1995

A. Karapetyan Annales Polonici Mathematici 62 (1995), 193-218 DOI: 10.4064/ap-62-3-193-218

Streszczenie

Let $M_{m,n}$ be the space of all complex m × n matrices. The generalized unit disc in $M_{m,n}$ is >br>    $R_{m,n} = {Z ∈ M_{m,n}: I^{(m)} - ZZ* is positive definite}$. Here $I^{(m)} ∈ M_{m,m}$ is the unit matrix. If 1 ≤ p < ∞ and α > -1, then $L^{p}_{α}(R_{m,n})$ is defined to be the space $L^p{R_{m,n}; [det(I^{(m)} - ZZ*)]^α dμ_{m,n}(Z)}$, where $μ_{m,n}$ is the Lebesgue measure in $M_{m,n}$, and $H^p_α(R_{m,n}) ⊂ L^{p}_{α}(R_{m,n})$ is the subspace of holomorphic functions. In [8,9] M. M. Djrbashian and A. H. Karapetyan proved that, if $Reβ > (α+1)/p -1$ (for 1 < p < ∞) and Re β ≥ α (for p = 1), then     $f(

Autorzy

  • A. Karapetyan

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek