The natural operators lifting projectable vector fields to some fiber product preserving bundles

Tom 81 / 2003

W. M. Mikulski Annales Polonici Mathematici 81 (2003), 261-271 MSC: Primary 58A20. DOI: 10.4064/ap81-3-4

Streszczenie

Admissible fiber product preserving bundle functors $F$ on ${\cal F}{\cal M}_m$ are defined. For every admissible fiber product preserving bundle functor $F$ on ${\cal F}{\cal M}_m$ all natural operators $B:T_{{\rm proj}| {\cal F}{\cal M}_{m,n}}\to TF$ lifting projectable vector fields to $F$ are classified.

Autorzy

  • W. M. MikulskiInstitute of Mathematics
    Jagiellonian University
    Reymonta 4
    30-059 Kraków, Poland
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek