Strongly starlike and spirallike functions

Tom 85 / 2005

Adam Lecko Annales Polonici Mathematici 85 (2005), 165-192 MSC: Primary 30C45. DOI: 10.4064/ap85-2-6

Streszczenie

The aim of this paper is to present a new method of proof of an analytic characterization of strongly starlike functions of order $(\alpha ,\beta )$. The relation between strong starlikeness and spirallikeness of the same order is discussed in detail. Some well known results are reproved.

Autorzy

  • Adam LeckoDepartment of Mathematics
    Rzeszów University of Technology
    W. Pola 2
    35-959 Rzeszów, Poland
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek