JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Artykuły w formacie PDF dostępne są dla subskrybentów, którzy zapłacili za dostęp online, po podpisaniu licencji Licencja użytkownika instytucjonalnego. Czasopisma do 2009 są ogólnodostępne (bezpłatnie).

Singular Hardy–Adams inequalities on hyperbolic spaces of any even dimension

Tom 129 / 2022

Xumin Wang, Guanglan Wang Annales Polonici Mathematici 129 (2022), 175-192 MSC: Primary 46E35; Secondary 35J20, 42B35. DOI: 10.4064/ap211020-29-4 Opublikowany online: 24 August 2022

Streszczenie

The main purpose of this paper is to establish singular Hardy–Adams inequalities on hyperbolic space $\mathbb B^n$ of any even dimension. More precisely, we will prove that for any even integer $n\geq 4$, $\alpha \gt 0$ and $0 \lt \beta \lt n$, there exists a constant $C_{\alpha ,\beta } \gt 0$ such that for $u \in C_0^\infty (\mathbb B^n)$ satisfying $$ \int _{\mathbb B^n}\bigl (-\Delta _{\mathbb H}-(n-1)^2/4\big ) \big (-\Delta _{\mathbb H}-(n-1)^2/4+\alpha ^2\big )^{n/2-1}u\cdot u\, dV\leq 1, $$ we have $$ \int _{\mathbb B^n} \frac {\exp \bigl (\beta _0(n/2,n)(1-\beta /n)u^2\big )-1-\beta _0(n/2,n)(1-\beta /n)u^2}{\rho (x)^\beta }\,dV\leq C_{\alpha ,\beta }, $$ where $\rho (x)=\log \frac {1+|x|}{1-|x|}$. Our methods are based on the Helgason–Fourier analysis on real hyperbolic spaces and Green function estimates for the associated differential operators developed in a series of works by Li, Lu and Yang. However, the presence of the singular term $\frac {1}{\rho (x)^\beta }$ adds some additional work and difficulty. Here, we apply the properties of the density function $J(\theta ,\rho )$ to overcome the presence of the weight $\frac {1}{\rho (x)^\beta }$. As an application, we also prove some sharpened Adams inequalities on $\mathbb B^n$. These results extend that of Li, Lu and Yang [Adv. Math. 333 (2018), 350–385] to the weighted situation.

Autorzy

 • Xumin WangCollege of Science
  Beijing Forestry University
  Beijing 100083, P.R. China
  e-mail
 • Guanglan WangSchool of Mathematics and Statistics
  Linyi University
  Linyi 276005, P.R. China
  e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek