On Sums of Four Coprime Squares

Tom 61 / 2013

A. Schinzel Bulletin Polish Acad. Sci. Math. 61 (2013), 109-111 MSC: Primary 11E25. DOI: 10.4064/ba61-2-3

Streszczenie

It is proved that all sufficiently large integers satisfying the necessary congruence conditions mod 24 are sums of four squares prime in pairs.

Autorzy

  • A. SchinzelInstitute of Mathematics
    Polish Academy of Sciences
    Śniadeckich 8
    00-956 Warszawa, Poland
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek