JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Centrum Doskonalosci z Matematyki Finansowej

Struktura

Koordynatorem CDMF jest Centrum Zastosowań Matematyki IMPAN. Osobą odpowiedzialną za koordynacje CDMF jest kierownik Centrum Zastosowań Matematyki, którym jest prof. Łukasz Stettner. Pracami CDMF kieruje Zarząd Centrum złożony z przedstawicieli instytucji tworzących Centrum, oraz grupy niezależnych ekspertów. Aktualnie Zarząd CDMF składa się z: profesorów: Łukasza Stettnera z Centrum Zastosowań Matematyki IMPAN, Marka Rutkowskiego z Ośrodka Promocji Badań Wydziału MINI PW, Aleksandra Werona z Centrum Steinhausa PWr. i Andrzeja Palczewskiego z Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW, jako przedstawiciela grupy niezależnych ekspertów.

W skład Centrum Doskonałości z Matematyki Finansowej (CDMF) wchodzą grupy naukowe z:
–    Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN,
–    Ośrodka Promocji Badań Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW,
–    Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW,
–    Centrum im. Hugona Steinhausa PWr,
oraz grupy niezależnych ekspertów z innych jednostek akademickich i badawczych.

Zespół

W skład Centrum Doskonałości z Matematyki Finansowej wchodzą następujący samodzielni pracownicy naukowi: profesorowie Łukasz Stettner i Jerzy Zabczyk z Centrum Zastosowań Matematyki IMPAN, doktorzy habilitowani: Elżbieta Ferenstein, Włodzimierz Ogryczak i Marek Rutkowski, profesorowie PW z Ośrodka Promocji Badań Wydziału MINI PW, profesor Aleksander Weron z Centrum Steinhausa, profesor Andrzej Palczewski, doktorzy habilitowani Jacek Jakubowski i Piotr Jaworski, profesorowie UW z Uniwersytetu Warszawskiego, jako niezależni eksperci.

Każdy z samodzielnych pracowników skupia wokół siebie grupę kilku doktorów i doktorantów co tworzy łącznie w CZTF około 35-40 pracowników naukowych. Pracownicy CZTF uczestniczyli w grancie zamawianym KBN PBZ 016/P03/99 pt. Metody matematyczne w analizie rynków i instrumentów finansowych w Polsce (prof. M. Rutkowski pełnił funkcję kierownika projektu). CZTF zorganizowało (koordynatorem jest prof. Ł. Stettner) sieć 10-ciu Centrów z matematyki finansowej w Europie, pierwotnie pod nazwą Risk Management in Complex Random Systems (akronim: BANACH RANDOM SYSNET) i aktualnie Stochastic Analysis for Complex Financial Systems (akronim: SACOFINS) zgłoszoną w ramach FP6-2002-Mobility-1. CZTF uczestniczy także we wniosku do European Science Foundation pod tytułem Stochastic Analysis, Stochastic Control, Nonlinear Differential Equations and Numerics: applications to Option Pricing, Portfolio Optimization and Interest Rate Modelling (akronim: AmaMeF - koordynatorem wniosku jest prof. B. Oksendal z Oslo).

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek