JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

GEPHARD

GEPHARD (Geometry, Physics, And RelateD)

Interdyscyplinarne Centrum Geometrii, Fizyki i Informatyki Kwantowej

Misja

Interdyscyplinarne Centrum Geometrii, Fizyki i Informatyki Kwantowej  (ICGFIK, angielski akronim GEPHARD), którego kierownikiem jest prof. dr hab. Janusz Grabowski, jest pomyślane jako wyodrębniona organizacyjnie część Centrum Zastosowań Matematyki w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk stymulująca, organizująca i koordynująca interdyscyplinarne badania naukowe, których wspólnym mianownikiem jest stosowanie metod nowoczesnej geometrii różniczkowej do rozwiązywania problemów współczesnej fizyki i informatyki kwantowej.

Badania te mają z jednej strony charakter podstawowy, przygotowujący ramy teoretyczne, a z drugiej nastawione są na stosowanie metod matematycznych do zagadnień fizycznych oraz rozwiazywania konkretnych problemów praktycznych.

Poza prowadzeniem bezpośrednich badań naukowych, zadaniem ICGFIK jest też kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr naukowych, organizacja interdyscyplinarnych seminariów i konferencji naukowych, oraz pozyskiwanie na tę działalność środków finasowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek