JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

WCNM

Instytut Matematyczny PAN wraz z MIM UW (Wydz. Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego) utworzył Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych (WCNM), które w 2012 r. uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w dziedzinie nauk matematycznych. Tytuł został nadany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W związku ze statusem KNOW, WCNM otrzymał dotację, która zapewni finansowanie Centrum w ciągu następnych 5 lat (2012 - 2017). Pieniądze przeznaczone zostaną na podnoszenie potencjału badawczego w obu instytucjach.

Działalność główna: stanowiska podoktorskie, wizyty profesorów, stypendia doktoranckie, organizowanie konferencji, szkół i warsztatów.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek