JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
17KWI 2024

Dr hab. Adam Kanigowski laureatem Nagrody Instytutu Matematycznego PAN

Laureatem Nagrody Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki w roku 2024 został dr hab. Adam Kanigowski. Jury doceniło jego fundamentalne wyniki z zakresu układów dynamicznych i teorii ergodycznej.  

Wykład laureata zatytuowany Ergodic and statistical properties of smooth systems oraz wręczenie Nagrody odbędzie się podczas Kolokwium IM PAN w dniu 22 maja o godzinie 14.15 w sali 321 w siedzibie IM PAN przy ul. Śniadeckich 8. 

Więcej informacji o nagrodzie można znaleźć na stronie nagrody: https://www.impan.pl/pl/dzialalnosc/nagrody/nagroda-za-wybitne-osiagniecia-naukowe-w-zakresie-matematyki
oraz stronie Kolokwium IM PAN: https://sites.google.com/view/kolokwium

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek