JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
8KWI 2024

Prof. J.Wiśniewski laureatem Medalu im. Wacława Sierpińskiego

Profesor Jarosław Wiśniewski (MIMUW) został tegorocznym laureatem Medalu im. Wacława Sierpińskiego: https://www.ptm.org.pl/konkursy/wyklady-im-waclawa-sierpinskiego. Medal przyznawany jest corocznie przez Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Matematyczne matematykom o wybitnych osiągnięciach naukowych.

Profesor Wiśniewski jest geometrą algebraicznym, członkiem PAN, członkiem Rady Naukowej IMPAN oraz mentorem dla wielu geometrów algebraicznych z Warszawy. Jego wybitne osiągnięcia dotyczą między innymi geometrii biwymiernej, zespolonych rozmaitości kontaktowych oraz rozmaitości z działaniem torusa algebraicznego; https://www.mimuw.edu.pl/~jarekw/. Aktywnie działa na rzecz społeczności matematyków i na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek