JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
8STY 2024

Profesor Yurij Tomiłov zdobywcą grantów NCN i NAWA

Z przyjemnością informujemy, że profesor Yurij Tomiłov uzyskał grant NCN  na projekt badawczy w ramach konkursu Opus 25, a dzięki współpracy NCN i NAWA z US NSF - na pierwszy w Polsce projekt w ramach Inicjatywy IMPRESS-U.

Wniosek  pt ,,Rachunki funkcyjne generatorów półgrup i spokrewnione zagadnienia'' złożony do NCN w ramach konkursu Opus 25 został zakwalifikowany do finansowania w wysokości 433 700 zł. Projekt badawczy zawarty we wniosku będzie realizowany w IM PAN w okresie 01.01.2024-31.12.2026 przez zespół pod kierunkiem prof. Y. Tomilova (IM PAN) oraz trzech innych wykonawców.
Celem projektu jest rozwinięcie teorii ograniczonych rachunków funkcyjnych generatorów półgrup operatorowych i jej zastosowań. Za pomocą zbudowanej teorii, jej technik i narzędzi planowane jest  rozwiązanie szeregu otwartych problemów z teorii równań różniczkowych cząstkowych, analizy harmonicznej oraz analizy zespolonej.


Projekt międzynarodowy "Spectral and geometric methods for damped wave equations with applications to fiber lasers'' (koordynator projektu: prof. Y. Tomiłov)  uzyskał finansowanie w wysokości 596 880 zł. w ramach Inicjatywy ,,International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine IMPRESS-U”  realizowanej przez NSF (US National Science Foundation) w partnerstwie z NAWA i NCN (Polska), LCS (Litwa), RCL (Łótwa), ETAG (Estonia), NRFU (Ukraina) oraz NASEM (USA) przy wsparciu prywatnych darczyńców i fundacji.
Jest to pierwszy projekt w Polsce wyłoniony do finansowania w ramach tej  Inicjatywy.  
Jej celem jest budowanie doskonałości badań naukowych i aplikacyjnych, kształcenia i innowacji poprzez współpracę naukową oraz integrację naukowców z Ukrainy z globalną społecznością naukową. W ramach Inicjatywy NSF organizuje i rozstrzyga konkurs na projekty, które dotyczą wyzwań naukowych w dowolnej dziedzinie nauki, realizowane przez amerykańskich naukowców we współpracy z naukowcami z Ukrainy oraz naukowcami z przynajmniej jednego kraju spośród krajów partnerskich wymienionych wyżej.
Projekt przewiduje udział zespołów z USA (2 osoby), Polski (4 osoby z IM PAN, UMK, i UAM) oraz Ukrainy (4 osoby), będzie koordynowany przez IM PAN  i realizowany w okresie 01.02.2024-30.01.2026.
Powyższe środki przewidziane są dla wsparcia polskiego zespołu, zaś działalność zespołów z USA i Ukrainy będzie finansowana osobno. W ramach tego projektu planowane są badania własności spektralnych i asymptotycznych zaburzonych równań falowych na rozmaitościach i grafach metrycznych oraz zastosowań tych własności do modelowania laserów światłowodowych. Ponadto projekt ma na celu uzupełnienie  badań zespołu z USA w ramach grantu NSF DMS-2106203 ,,Collaborative research: stability and instability of periodically stationary nonlinear waves with applications to fiber lasers'' dotyczących  stabilności rozwiązań typu impulsów i okresowo stacjonarnych rozwiązań równań Ginzburga-Landaua laserów światłowodowych.

 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek