Invariant distances and invariant differential metrics in locally convex spaces

Tom 8 / 1982

Edoardo Vesentini Banach Center Publications 8 (1982), 493-511 DOI: 10.4064/-8-1-493-511

Autorzy

  • Edoardo Vesentini

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek