Approximation and interpolation of entire functions and generalized orders

Tom 37 / 1980

S. K. Bajpai, S. M. Shah Annales Polonici Mathematici 37 (1980), 157-166 DOI: 10.4064/ap-37-2-157-166

Autorzy

  • S. K. Bajpai
  • S. M. Shah

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek