JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

A uniqueness theorem of Cartan–Gutzmer type for holomorphic mappings in ${\Bbb C}^{n}$

Tom 79 / 2002

Piotr Liczberski, Jerzy Po/lubi/nski Annales Polonici Mathematici 79 (2002), 121-127 MSC: 32A10, 32A30, 30C80. DOI: 10.4064/ap79-2-3

Streszczenie

We continue our previous work on a problem of Janiec connected with a uniqueness theorem, of Cartan–Gutzmer type, for holomorphic mappings in ${\mathbb C}^{n}$. To solve this problem we apply properties of $(\hskip .5pt{\bf j};k)$-symmetrical functions.

Autorzy

 • Piotr LiczberskiInstitute of Mathematics
  Technical University of Łódź
  Al. Politechniki 11
  90-924 /Lód/x, Poland
  e-mail
 • Jerzy Po/lubi/nskiInstitute of Mathematics
  Technical University of Łódź
  Al. Politechniki 11
  90-924 /Lód/x, Poland

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek