JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Bifurcation theorems for nonlinear problems with lack of compactness

Tom 82 / 2003

Francesca Faraci, Roberto Livrea Annales Polonici Mathematici 82 (2003), 77-85 MSC: 35B32, 35J60. DOI: 10.4064/ap82-1-9

Streszczenie

We deal with a bifurcation result for the Dirichlet problem $$ \cases{ \displaystyle -{\mit\Delta}_pu=\frac{\mu}{|x|^p}\,|u|^{p-2}u +\lambda f(x,u) &\hbox{a.e. in }{\mit\Omega},\cr u_{|\partial{\mit\Omega}}=0.\cr} $$ Starting from a weak lower semicontinuity result by E. Montefusco, which allows us to apply a general variational principle by B. Ricceri, we prove that, for $\mu$ close to zero, there exists a positive number $\lambda^*_\mu$ such that for every $\lambda\in \mathopen{]}0,\lambda^*_\mu\mathclose{[}$ the above problem admits a nonzero weak solution $u_\lambda$ in $W_0^{1,p}({\mit\Omega})$ satisfying $\lim_{\lambda\to 0^+}\|u_\lambda\|=0$.

Autorzy

 • Francesca FaraciDipartimento di Matematica
  e Informatica
  Università di Catania
  Viale A. Doria 6
  95125 Catania, Italy
  e-mail
 • Roberto LivreaDipartimento di Matematica
  Università di Messina
  Salita Sperone 31
  98166 Sant'Agata, Messina, Italy
  e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek