Some monotonicity and limit results for the regularised incomplete gamma function

Tom 94 / 2008

Wojciech Chojnacki Annales Polonici Mathematici 94 (2008), 283-291 MSC: Primary 33B15; Secondary 62H12. DOI: 10.4064/ap94-3-7

Streszczenie

Letting $P(u,x)$ denote the regularised incomplete gamma function, it is shown that for each $\alpha \geq 0$, $P(x,x+\alpha )$ decreases as $x$ increases on the positive real semi-axis, and $P(x,x+\alpha )$ converges to $1/2$ as $x$ tends to infinity. The statistical significance of these results is explored.

Autorzy

 • Wojciech ChojnackiSchool of Computer Science
  The University of Adelaide
  Adelaide, SA 5005, Australia
  and
  Wydzia/l Matematyczno-Przyrodniczy
  Szko/la Nauk Ścis/lych
  Uniwersytet Kardyna/la Stefana Wyszyńskiego
  Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Poland
  e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek