JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Addendum to “On Meager Additive and Null Additive Sets in the Cantor space $2^{\omega} $ and in $\mathbb R$” (Bull. Polish Acad. Sci. Math. 57 (2009), 91–99)

Tom 62 / 2014

Tomasz Weiss Bulletin Polish Acad. Sci. Math. 62 (2014), 1-9 MSC: 03E05, 03E15, 03E35. DOI: 10.4064/ba62-1-1

Streszczenie

We prove in ZFC that there is a set $A\subseteq 2^{\omega}$ and a surjective function $H : A\to \langle0,1\rangle $ such that for every null additive set $X\subseteq \langle0,1)$, $H^{-1}(X)$ is null additive in $2^\omega$. This settles in the affirmative a question of T. Bartoszyński.

Autorzy

 • Tomasz WeissInstitute of Mathematics
  University of Natural Sciences and Humanities
  08-110 Siedlce, Poland
  and
  Department of Mathematics
  Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  Dewajtis 5
  01-815 Warszawa, Poland
  e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek