JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

On the diophantine equation $f(x)f(y)=f(z)^2$

Tom 107 / 2007

Maciej Ulas Colloquium Mathematicum 107 (2007), 1-6 MSC: Primary 11D25, 11D41; Secondary 11G99. DOI: 10.4064/cm107-1-1

Streszczenie

Let $f\in\mathbb Q[X]$ and $\mathop{\rm deg}f\leq 3$. We prove that if $\mathop{\rm deg}f=2$, then the diophantine equation $f(x)f(y)=f(z)^2$ has infinitely many nontrivial solutions in $\mathbb Q(t)$. In the case when $\mathop{\rm deg}f=3$ and $f(X)=X(X^2+aX+b)$ we show that for all but finitely many $a,b\in\mathbb Z$ satisfying $ab\neq 0$ and additionally, if $p\mid a$, then $p^2\nmid b$, the equation $f(x)f(y)=f(z)^2$ has infinitely many nontrivial solutions in rationals.

Autorzy

  • Maciej UlasInstitute of Mathematics
    Jagiellonian University
    Reymonta 4
    30-059 Kraków, Poland
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek