JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Some properties of $\alpha$-harmonic measure

Tom 111 / 2008

Dimitrios Betsakos Colloquium Mathematicum 111 (2008), 297-314 MSC: 31B15, 31C05. DOI: 10.4064/cm111-2-8

Streszczenie

The $\alpha$-harmonic measure is the hitting distribution of symmetric $\alpha$-stable processes upon exiting an open set in ${\mathbb R}^n$ ($0<\alpha<2$, $n\geq 2$). It can also be defined in the context of Riesz potential theory and the fractional Laplacian. We prove some geometric estimates for $\alpha$-harmonic measure.

Autorzy

  • Dimitrios BetsakosDepartment of Mathematics
    Aristotle University of Thessaloniki
    54124 Thessaloniki, Greece
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek