Assertion Q distinguishes topologically ω* and ${\germ m}$ when ${\germ m}$ regular and ${\germ m}>ω$

Tom 38 / 1978

R. Frankiewicz Colloquium Mathematicum 38 (1978), 175-177 DOI: 10.4064/cm-38-2-175-177

Autorzy

  • R. Frankiewicz

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek