JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Invariants and flow geometry

Tom 81 / 1999

J. González-Dávila, L. Vanhecke Colloquium Mathematicum 81 (1999), 33-50 DOI: 10.4064/cm-81-1-33-50

Streszczenie

We continue the study of Riemannian manifolds (M,g) equipped with an isometric flow $ℱ_ξ$ generated by a unit Killing vector field ξ. We derive some new results for normal and contact flows and use invariants with respect to the group of ξ-preserving isometries to charaterize special (M,g,$ℱ_ξ$), in particular Einstein, η-Einstein, η-parallel and locally Killing-transversally symmetric spaces. Furthermore, we introduce curvature homogeneous flows and flow model spaces and derive an algebraic characterization of Killing-transversally symmetric spaces by using the curvature tensor of special flow model spaces. All these results extend the corresponding theory in Sasakian geometry to flow geometry.

Autorzy

  • J. González-Dávila
  • L. Vanhecke

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek