ε-Entropy and moduli of smoothness in $L^{p}$-spaces

Tom 102 / 1992

A. Kamont Studia Mathematica 102 (1992), 277-302 DOI: 10.4064/sm-102-3-277-302

Streszczenie

The asymptotic behaviour of ε-entropy of classes of Lipschitz functions in $L^p(

Autorzy

  • A. Kamont

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek