A partial differential operator which is surjective on Gevrey classes $Γ^{d}(ℝ³)$ with 1 ≤ d < 2 and d ≥ 6 but not for 2 ≤ d < 6

Tom 107 / 1993

Rüdiger W. Braun Studia Mathematica 107 (1993), 157-169 DOI: 10.4064/sm-107-2-157-169

Streszczenie

It is shown that the partial differential operator $P(D) = ∂⁴/∂x⁴ - ∂²/∂y² + i∂/∂z : Γ^d(ℝ³) → Γ^d(ℝ³)$ is surjective if 1 ≤ d < 2 or d ≥ 6 and not surjective for 2 ≤ d < 6.

Autorzy

  • Rüdiger W. Braun

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek