JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

The dual of Besov spaces on fractals

Tom 112 / 1995

Alf Jonsson Studia Mathematica 112 (1995), 285-300 DOI: 10.4064/sm-112-3-285-300

Streszczenie

For certain classes of fractal subsets F of $ℝ^n$, the Besov spaces $B_α^{p,q}(F)$ have been studied for α > 0 and 1 ≤ p,q ≤ ∞. In this paper the Besov spaces $B_α^{p,q}(F)$ are introduced for α < 0, and it is shown that the dual of $B_α^{p,q}(F)$ is $B_{-α}^{p',q'}(F), α ≠ 0, 1 < p,q < ∞, where 1/p + 1/p' = 1, 1/q + 1/q' = 1.

Autorzy

  • Alf Jonsson

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek