Potential theory for the α-stable Schrödinger operator on bounded Lipschitz domains

Tom 133 / 1999

Krzysztof Bogdan Studia Mathematica 133 (1999), 53-92 DOI: 10.4064/sm-133-1-53-92

Streszczenie

The purpose of the paper is to extend results of the potential theory of the classical Schrödinger operator to the α-stable case. To obtain this we analyze a weak version of the Schrödinger operator based on the fractional Laplacian and we prove the Conditional Gauge Theorem.

Autorzy

  • Krzysztof Bogdan

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek