JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Zero sums of products of Toeplitz and Hankel operators on the Hardy space

Tom 227 / 2015

Young Joo Lee Studia Mathematica 227 (2015), 41-53 MSC: Primary 47B35; Secondary 32A36. DOI: 10.4064/sm227-1-3

Streszczenie

On the Hardy space of the unit disk, we consider operators which are finite sums of products of a Toeplitz operator and a Hankel operator. We then give characterizations for such operators to be zero. Our results extend several known results using completely different arguments.

Autorzy

  • Young Joo LeeDepartment of Mathematics
    Chonnam National University
    Gwangju 500-757, Korea
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek