JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Artykuły w formacie PDF dostępne są dla subskrybentów, którzy zapłacili za dostęp online, po podpisaniu licencji Licencja użytkownika instytucjonalnego. Czasopisma do 2009 są ogólnodostępne (bezpłatnie).

The Cesàro operator on power series spaces

Tom 240 / 2018

Angela A. Albanese, José Bonet, Werner J. Ricker Studia Mathematica 240 (2018), 47-68 MSC: Primary 47A10, 47B37; Secondary 46A04, 47A16, 46A45. DOI: 10.4064/sm8590-2-2017 Opublikowany online: 23 June 2017

Streszczenie

The discrete Cesàro operator $\mathsf {C}$ is investigated in the class of power series spaces $\varLambda _0(\alpha )$ of finite type. Of main interest is its spectrum, which is distinctly different in the cases when $\varLambda _0(\alpha )$ is nuclear and when it is not. Actually, the nuclearity of $\varLambda _0(\alpha )$ is characterized via certain properties of the spectrum of $\mathsf {C}$. Moreover, $\mathsf {C}$ is always power bounded, uniformly mean ergodic, and whenever $\varLambda _0(\alpha )$ is nuclear, also $(I-\mathsf {C})^m(\varLambda _0(\alpha ))$ is closed in $\varLambda _0(\alpha )$ for each $m\in {\mathbb N}$.

Autorzy

  • Angela A. Albanese
  • José Bonet
  • Werner J. Ricker

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek