JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Artykuły w formacie PDF dostępne są dla subskrybentów, którzy zapłacili za dostęp online, po podpisaniu licencji Licencja użytkownika instytucjonalnego. Czasopisma do 2009 są ogólnodostępne (bezpłatnie).

Factorization in mixed norm Hardy and BMO spaces

Tom 242 / 2018

Richard Lechner Studia Mathematica 242 (2018), 231-265 MSC: 46B25, 60G46, 46B07, 46B26, 30H10. DOI: 10.4064/sm8751-6-2017 Opublikowany online: 18 December 2017

Streszczenie

\tolerance 6000Let $1\leq p,q \lt \infty $ and $1\leq r \leq \infty $. We show that the direct sum $(\sum_n H^p_n(H^q_n))_r$ of the mixed norm Hardy spaces and the sum $(\sum_n H^p_n(H^q_n)^*)_r$ of their dual spaces are both primary. We do so by using Bourgain’s localization method and solving the finite-dimensional factorization problem. In particular, we show that the spaces $(\sum_{n\in \mathbb N} H_n^1(H_n^s))_r$, $(\sum_{n\in \mathbb N} H_n^s(H_n^1))_r$, as well as $(\sum_{n\in \mathbb N} {\mathrm {BMO}}_n(H_n^s))_r$ and $(\sum_{n\in \mathbb N} H^s_n( {\mathrm {BMO}}_n))_r$, $1 \lt s \lt \infty $, $1\leq r \leq \infty $, are all primary.

Autorzy

  • Richard LechnerInstitute of Analysis
    Johannes Kepler University Linz
    Altenberger Strasse 69
    A-4040 Linz, Austria
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek