Large squares and sets of analyticity in tensor algebras

Tom 36 / 1970

D. Salinger Studia Mathematica 36 (1970), 259-267 DOI: 10.4064/sm-36-3-259-267

Autorzy

  • D. Salinger

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek