On Banach spaces X for which $Π_{2}(ℒ_{∞},X)=B(ℒ_{∞},X)$

Tom 44 / 1972

Ed Dubinsky, A. Pełczyński, H. Rosenthal Studia Mathematica 44 (1972), 617-648 DOI: 10.4064/sm-44-6-617-648

Autorzy

  • Ed Dubinsky
  • A. Pełczyński
  • H. Rosenthal

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek