On absolute retracts, P(S) and complemented subspaces of $C(D^{ω_{1}})$

Tom 56 / 1976

Seymour Ditor, Richard Haydon Studia Mathematica 56 (1976), 243-251 DOI: 10.4064/sm-56-3-243-251

Autorzy

  • Seymour Ditor
  • Richard Haydon

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek