Adjoining inverses to noncommutative Banach algebras and extensions of operators

Tom 91 / 1988

Vladimír Müller Studia Mathematica 91 (1988), 73-77 DOI: 10.4064/sm-91-1-73-77

Autorzy

  • Vladimír Müller

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek