A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Ph. Ds by IMPAN

Ph. Ds at IM PAN (since 1954)

 • Łukasz Kubat: Struktura i reprezentacje algebr plaktycznych
  Promotor: prof. dr hab. Jan Okniński,
  Recenzenci: prof. dr hab. Edmund Puczyłowski, prof. dr hab. Agata Smoktunowicz ,
  24-10-2014
 • Mikołaj Krupski: Topologiczne i liniowe własności przestrzeni funkcji ciągłych
  Promotor: prof. dr hab. Witold Marciszewski,
  Recenzenci: dr hab. Kazimierz Alster, dr hab. Tadeusz Dobrowolski ,
  24-10-2014
 • Adam Kwela: Kombinatoryczne i deskryptywne własności ideałów na zbiorach przeliczalnych
  Promotor: prof. dr hab. Piotr Zakrzewski, dr Marcin Sabok (pomocniczy),
  Recenzenci: dr hab. Tomasz Weiss, dr hab. Taras Banakh ,
  24-10-2014
 • Radosław Bogucki: Zbieżność półgrup operatorów związanych z kawałkami deterministycznymi procesami Markowa, z zastosowaniami
  Promotor: prof.dr hab. Adam Bobrowski,
  Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Banasiak, prof. dr hab. Krzysztof Bogdan ,
  26-6-2014
 • Przemysław Zieliński: Metody spektralne i topologiczne w badaniu rozwiązalności równań semi-liniowych w przestrzeniach Hilberta (ang. Spectral and topological methods in the study of solvability of semilinear equations in Hilbert spaces)
  Promotor: prof. dr hab. Bogdan Przeradzki,
  Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk, prof. dr hab. Roman Srzednicki ,
  24-4-2014
 • Jakub Maksymiuk: Rozpiętość kohomologiczna LS-indeksu i rozwiązania okresowe układów hamiltonowskich
  Promotor: prof. dr bab. Marek Izydorek,
  Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec, prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik ,
  23-1-2014
 • Marcin, Kamil Rudź: Wybrane oszacowania prawdopodobieństwa ruiny
  Promotor: prof. dr hab. Lesław Gajek,
  Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Niemiro, prof. dr hab. Tomasz Rolski ,
  24-10-2013
 • Justyna Makowska: Operatory generowane przez odwzorowania typu Morse’a-Smale’a
  Promotor: prof. dr hab. Anatolij Antonevich,
  Recenzenci: dr hab. Dariusz Cichoń, dr hab. Krzysztof Rudol ,
  24-10-2013
 • Michał, Jan Krzeszowiec: Analiza składek ubezpieczeniowych w oparciu o teorię skumulowanej perspektywy Kahnemana-Tversky’eg
  Promotor: dr hab. Marek Kałuszka,
  Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Niemiro, prof. dr hab. Tomasz Rolski ,
  20-6-2013
 • Justyna, Hanna Signerska: Własności dynamiczne odwzorowań występujących w pewnych modelach aktywności komórek nerwowych i obwodów elektrycznych (ang. Dynamical properties of maps arising in some models of neuron activity and electrical circuits)
  Promotor: prof. dr hab. Wacław Marzantowicz,
  Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Góra, prof. dr hab. Grzegorz Świątek ,
  20-6-2013
 • Michał, Piotr Farnik: Wokół hipotezy Chevalleya
  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Jelonek,
  Recenzenci: dr hab. Tomasz Szemberg, prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski ,
  11-4-2013
 • Michał Lasoń: Zbiory K-prostokreślne w geometrii afinicznej (ang. K-uniruled sets in affine geometry)
  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Jelonek,
  Recenzenci: dr hab. Mariusz Koras, prof. dr hab. Wojciech Kucharz ,
  24-1-2013
 • Jan, Adam Rudnik: Nieprzemienna topologia potrójnie pullbackowych C*-algebr (ang. The noncommutative topology of triple-pullback C*- algebras)
  Promotor: dr hab. Piotr M. Hajac,
  Recenzenci: dr Ludwik Dąbrowski, dr hab. Piotr Sołtan ,
  24-1-2013
 • Piotr Frąckiewicz: Zastosowanie matematycznych metod informacji kwantowej w teorii gier (ang. Application of mathematical methods of quantum information to game theory)
  Promotor: dr hab. Jarosław Pykacz,
  Recenzenci: prof. dr hab. Marek Kuś, prof. dr hab. Maciej Mączyński, prof. dr hab. Maciej Lewenstein ,
  25-10-2012
 • Maciej Zakarczemny: Liczba rozwiązań w iloczynie kartezjańskim przedziałów, jednorodnego równania liniowego o współczynnikach ze skończonej grupy abelowej (Number of solutions in a box of a linear homogeneous equation in a finite Abelian group)
  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Schinzel,
  Recenzenci: dr hab. Tomasz Schoen, dr hab. Mariusz Skałba ,
  22-6-2012
 • Michał Szostakiewicz: Własności stanów równowagi dla przekształceń przestrzeni rzutowych
  Promotor: prof. dr hab. Anna Zdunik,
  Recenzenci: prof. dr hab. Feliks Przytycki, prof. dr hab. Grzegorz Świątek ,
  19-4-2012
 • Mateusz Michałek: Rozmaitości toryczne: filogenetyka i kategorie pochodne (ang.Toric varieties: phylogenetics and derived categories)
  Promotor: prof. dr Laurent Manivel, prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski,
  Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula, dr hab. Tomasz Szemberg, prof. dr Bernd Sturmfels ,
  19-4-2012
 • Paweł Lubowiecki: Cykle graniczne i uogólnione całki Abelowe w układzie Hessa – Appelrota oraz w trójwymiarowym układzie Lotki - Volterry
  Promotor: prof. dr hab. Henryk Żołądek,
  Recenzenci: prof. dr hab. Witold Respondek, prof. dr hab. Piotr Zgliczyński ,
  26-1-2012
 • Michał Jóźwikowski: Teoria sterowania optymalnego na algebroidach quasi-Liego (ang. Optimal control theory on almost Lie algebroids)
  Promotor: prof. dr hab. Janusz Grabowski,
  Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk, prof. dr hab. Jan Kubarki ,
  27-10-2011
 • Grzegorz Wyłupek: Testy adaptacyjne dla wybranych problemów testowania (ang. Data-driven tests for selected testing problems)
  Promotor: prof. dr hab. Teresa Ledwwina,
  Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Bartoszewicz, prof. dr hab. Jan Mielniczuk ,
  27-10-2011
 • Filip Strobin: Generyczność i porowatość pewnych podzbiorów przestrzeni funkcyjnych (ang. Genericity and porosity of some subsets of function spaces)
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Jachymski,
  Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Mankiewicz, prof. dr hab. Piotr Zakrzewski ,
  27-10-2011
 • Bernard Nowakowski: Istnienie regularnych rozwiązań równań cieczy mikropolarnych w trójwymiarowych obszarach cylindrycznych (ang. On existence of regular solutions to micropolar fluid equations in three dimensional cylindical domains)
  Promotor: prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski,
  Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz, prof. dr hab. Jan Cholewa ,
  27-10-2011
 • Urszula Ostaszewska: Funkcjonał dualny w sensie Legendre'a do spektralnego wykładnika dla pewnych klas operatorów funkcjonalnych
  Promotor: prof. dr hab. Anatolij Antonevich,
  Recenzenci: prof. dr hab. Jan Kisyński, prof. dr hab. Jerzy Ombach ,
  9-6-2011
 • Anna Rusinek: Własności rozwiązań równania Musieli z szumem Levy'ego (ang. Properties of solutions to the Musiela equation with Levy noise)
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Zabczyk,
  Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Bojdecki, dr hab. Anna Chojnowska-Michalik ,
  27-1-2011
 • Özer Öztürk: Wybrane zagadnienia o wielomianach Thoma i wiązkach wektorowych (Selected topics on Thom polynomials and vector bundles)
  Promotor: prof. dr hab. Piotr Pragacz,
  Recenzenci: dr hab. Sławomir Cynk, prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski ,
  22-10-2010
 • Tomasz Piasecki: Stacjonarne równania Naviera-Stokesa dla płynu ściśliwego z niejednorodnymi warunkami brzegowymi typu poślizgu. Istnienie i regularność rozwiązań
  Promotor: dr hab. Piotr Mucha,
  Recenzenci: dr hab. Grzegorz Karch, Prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski ,
  22-10-2010
 • Wojciech Motyka: Analiza spektralna wybranych klas nieograniczonych macierzy Jacobiego
  Promotor: prof. dr hab. Jan Janas,
  Recenzenci: dr hab. Juriy Tomilov, prof. dr hab. Ryszard Szwarc ,
  18-6-2010
 • Krzysztof Andrzejewski: Transformacja Newtona a krzywizny zewnętrzne foliacji i dystrybucji
  Promotor: prof. dr hab. Paweł Walczak,
  Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Grabowski, dr hab. Bogusław Hajduk ,
  18-6-2010
 • Marcin Styborski: Niezmienniki topologiczne dla potoków z symetriami: indeks Conleya i stopień odwzorowania
  Promotor: dr hab. Marek Izydorek,
  Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Rybicki, dr hab. Klaudiusz Wójcik ,
  16-4-2010
 • Gabriel Pietrzkowski: Całkowe reprezentacje operatorów separowalnych na lokalnie zwartych grupach abelowych
  Promotor: prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk,
  Recenzenci: dr. hab. Paweł Horodecki, dr hab. Kazimierz Napiórkowski ,
  16-4-2010
 • Paweł Kawa: Relacje równoważności w modelu Solovaya. Geometryczna struktura warunków forsingowych
  Promotor: prof. dr hab. Janusz Pawlikowski,
  Recenzenci: dr hab. Piotr Koszmider, dr hab. Piotr Zakrzewski ,
  21-1-2010
 • Sergiusz Kęska: Wieloprzekątniowe i klasyczne macierze Hausdorffa oraz ich własności regularności i permutacyjnej przekształcalności, a także zagadnienia ciągłego i nieskończonego wymiaru w twierdzeniach typu Toeplitza
  Promotor: dr hab. Janusz Czyż,
  Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Domański, prof. dr. hab. Jan Janas, prof. dr hab. Jan Stochel ,
  23-10-2009
 • Joanna Jaszuńska: Algebry chińskie
  Promotor: prof. dr hab. Jan Okniński,
  Recenzenci: prof. dr hab. Edmund Puczyłowski, prof. dr hab. Daniel Simson ,
  23-10-2009
 • Bartosz Źrałek: O deterministycznej złożoności problemów teorii liczb i kryptografii
  Promotor: dr hab. Jacek Pomykała,
  Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Browkin, dr hab. Mieczysław Kula ,
  23-10-2009
 • Rafał Kucharski: Ciągłość optymalnych strategii inwestycyjnych na rynkach finansowych
  Promotor: prof. dr hab. Łukasz Stettner,
  Recenzenci: dr hab. Szymon Peszat, prof. dr hab. Leszek Słonimski ,
  18-6-2009
 • Oskar Kędzierski: Osobliwości ilorazowe i przestrzenie moduli
  Promotor: prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski,
  Recenzenci: dr hab. Adrian Langer, dr hab. Tomasz Szemberg ,
  23-1-2009
 • Marek Rupniewski: Geometria dystrybucji afinicznych parzystego rzędu i ich krzywe osobliwe
  Promotor: prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk,
  Recenzenci: dr hab. Piotr Mormul, dr hab. Zbigniew Bartosiewicz ,
  23-1-2009
 • Bartosz Kwasniewski: Analiza spektralna operatorów generujących nieodwracalne układy dynamiczne
  Promotor: prof. dr hab. Andrei Lebedev,
  Recenzenci: prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk, prof. dr hab. Jan Stochel ,
  23-1-2009
 • Wojciech Kryński: Problemy równoważności dystrybucji stycznych oraz równań różniczkowych zwyczajnych
  Promotor: prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk,
  Recenzenci: prof. dr hab. Witold Respondek, dr hab. Paweł Nurowski ,
  24-10-2008
 • Piotr Miłoś: Twierdzenia graniczne fluktuacji procesów przebywania dla układów gałązkowych
  Promotor: prof. dr hab. Tomasz Bojdecki,
  Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jakubowski, dr hab. Szymon Peszat ,
  24-10-2008
 • Tomasz Cieślak: Własności rozwiązań quasiliniowych układów równań parabolicznych opisujących chemotaksję
  Promotor: dr hab. Dariusz Wrzosek,
  Recenzenci: dr hab. Paweł Strzelecki, prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski ,
  25-1-2008
 • Piotr Przytycki: Twierdzenie o punkcie stałym dla niedodatniej krzywizny symplicjalnej
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Świątkowski,
  Recenzenci: prof. dr hab.Tadeusz Januszkiewicz, prof. dr hab. Henryk Toruńczyk ,
  25-1-2008
 • Bartosz Wilczyński: Stochastic logical networks: a mathematical framework for gene network reconstruction
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn,
  Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Błażewicz, prof. dr hab. Ryszard Rudnicki ,
  25-1-2008
 • Łukasz Delong: Optymalne strategie inwestycyjne na rynku finansowym z szumem Lévy'ego, wraz z zastosowaniami w ubezpieczeniach
  Promotor: prof. dr hab. Łukasz Stettner,
  Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Słomiński, prof. dr hab. Aleksander Weron ,
  26-10-2007
 • Szymon Głąb: O pewnych problemach deskryptywnej teorii mnogości w analizie rzeczywistej
  Promotor: prof. dr hab. Marek Balcerzak,
  Recenzenci: dr hab. Ireneusz Recław, dr hab. Piotr Zakrzewski ,
  26-10-2007
 • Dmytro Portnyahin: Maximum principle and regularity of solutions to quasilinear nondiagonal parabolic systems
  Promotor: prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski.,
  Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Karch, prof. dr hab. Dariusz Wrzosek ,
  26-10-2007
 • Radosław Adamczak: Nierówności i prawa iterowanego logarytmu dla U-statystyk
  Promotor: dr hab. Rafał Latała,
  Recenzenci: dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz, dr hab. Tadeusz Inglot ,
  21-6-2007
 • Radoslaw Wieczorek: Procesy fragmentacji, koagulacji i dyfuzji jako granice indywidualnych modeli agregacyjnych
  Promotor: prof. dr hab. Ryszard Rudnicki,
  Recenzenci: dr hab. Adam Bobrowski, prof. dr hab. Łukasz Stettner ,
  21-6-2007
 • Daria Michalik: Przekształcenia w iloczyny kartezjańskie krzywych Sierpińskiego, względnie ich niezwartych odpowiedników
  Promotor: prof. dr hab. Henryk Toruńczyk,
  Recenzenci: prof. dr hab. Józef Krasinkiewicz, prof. dr hab. Paweł Krupski ,
  21-6-2007
 • Jolanta Dymkowska: Zastosowanie analizy nieliniowej i metod topologicznych do badania bifurkacji w okresowym problemie Plateau oraz pewnych wariacyjnych zagadnieniach mechaniki sprężystej 
  Promotor: dr hab. Andrzej Borysowicz,
  Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz, prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski ,
  8-6-2006
 • Paweł Bechler: Aproksymacja nieliniowa za pomocą układów falkowych w przestrzeniach typu BV
  Promotor: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk,
  Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski, prof. dr hab. Henryk Woźniakowski ,
  26-1-2006
 • Wojciech Kozłowski: Laplace type operators: Dirichlet problem
  Promotor: dr hab. Antoni Pierzchalski,
  Recenzenci: dr hab. Aleksander Strasburger, prof. dr hab. Paweł Walczak ,
  21-10-2005
 • Rafał Górak: Nieliniowa struktura przestrzeni funkcji ciągłych
  Promotor: prof. dr hab. Witold Marciszewski,
  Recenzenci: dr hab.Tadeusz Dobrowolski, prof. dr hab. Roman Pol ,
  21-10-2005
 • Jan Palczewski: Impulsowe portfele inwestycyjne: modelowanie rynku, zabezpieczanie, optymalizacja
  Promotor: prof. dr hab. Łukasz Stettner,
  Recenzenci: prof. dr hab. Adam Paszkiewicz, dr hab. Marek Rutkowski ,
  21-10-2005
 • Michał Baran: Wybrane zagadnienia minimalizacji ryzyka w stochastycznych modelach rynków finansowych
  Promotor: prof. dr hab. Łukasz Stettner,
  Recenzenci: dr hab. Jacek Jakubowski, prof. dr hab.Jerzy Zabczyk ,
  17-6-2005
 • Krzysztof Smela: Podprzestrzenie Hp rozpinane przez podciągi bazy Haara dla 0 < p < 1
  Promotor: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk,
  Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Domański, dr hab. Anna Kamont ,
  17-6-2005
 • Krzysztof Zajkowski: Promień spektralny operatorów generowanych przez układy dynamiczne
  Promotor: prof. dr hab. Anatolij Antonevich,
  Recenzenci: prof. dr hab. Jan Kisyński, prof. dr hab. Jerzy Ombach ,
  28-1-2005
 • Rafał Filipów: Własność różnicy w sensie de Bruijna dla rodzin funkcji mierzalnych
  Promotor: dr hab. Ireneusz Recław,
  Recenzenci: prof. dr hab. Marek Balcerzak, prof. dr hab. Roman Ger ,
  18-6-2004
 • Marcin Kysiak: Własności ideałów miary Lebesgue'a i kategorii Baire'a
  Promotor: dr hab. Piotr Zakrzewski,
  Recenzenci: dr hab. Witold Marciszewski, dr hab. Janusz Pawlikowski ,
  18-6-2004
 • Anna Zatorska-Goldstein: Bardzo słabe rozwiązania nieliniowych równań subeliptycznych
  Promotor: dr hab. Henryk Kołakowski,
  Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Iwaniec, prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski ,
  18-6-2004
 • Damian Osajda: The topology of the punctured Banach-Mazur compacta
  Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Januszkiewicz,
  Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Bessaga, dr hab. Paweł Krupski, prof. dr hab. Maria Moszyńska ,
  30-1-2004
 • Kamila Kliś: Hyperrefleksywność i k-hyperrefleksywność podprzestrzeni operatorów
  Promotor: dr hab. Marek Ptak,
  Recenzenci: dr hab. Marek Kosiek, dr hab. Andrzej Sołtysiak ,
  22-10-2003
 • Marek Aleksiejczyk: Własności obrazów liczbowych macierzy
  Promotor: prof. dr hab. Jaroslav Zemanek,
  Recenzenci: doc. dr hab. Andrzej Pokrzywa, dr hab. Krystyna Ziętak ,
  23-1-2003
 • Dashdondog Tsedenbayar: Some properties of the Volterra and Cesaro operators
  Promotor: prof. dr hab. Jaroslav Zemanek,
  Recenzenci: prof. dr hab. Jan Janas, prof. dr hab. Tadeusz Pytlik ,
  25-10-2002
 • Ilona Królak: Algebry von Neumanna związane z ogólnymi relacjami komutacji
  Promotor: prof. dr hab.Marek Bożejko,
  Recenzenci: dr hab. Romuald Lenczewski, prof. dr hab. Stanisław L. Woronowicz ,
  24-10-2002
 • Saeed Salehipourmehr: Herbrand Consistency in Arithmetics with Bounded Induction
  Promotor: prof. dr hab. Zofia Adamowicz,
  Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Kotlarski, dr hab. Marcin Mostowski ,
  14-6-2002
 • Roman Sadovyj: Wybrane zagadnienia sterowania stochastycznego z kryterium wrażliwym na ryzyko
  Promotor: prof. dr hab. Łukasz Stettner,
  Recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Weron, prof. dr hab. Jerzy Zabczyk ,
  14-6-2002
 • Sławomir Michalik: Dystrybucje Laplace'a o nośniku w stożku
  Promotor: dr hab. Grzegorz Łysik,
  Recenzenci: prof. dr hab. Jan Kisyński, prof. dr hab.. Ewa Ligocka ,
  25-1-2002
 • Joanna Górska: Maksymalne pokojarzenia lub ekstremalne stopnie wierzchołków w grafach i digrafach
  Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Skupień,
  Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Łuczak, prof. dr hab. Zbigniew Lonc ,
  26-10-2001
 • Marek Kociński: Wycena opcji w czasie dyskretnym z kosztami za transakcje
  Promotor: prof. dr hab. Łukasz Stettner,
  Recenzenci: prof. dr hab. Adam Paszkiewicz, prof. dr hab. Marek Capiński ,
  22-6-2001
 • Marek Grochowski: Pewne własności funkcji odległości w geometrii subriemannowskiej i sublorentzowskiej
  Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Mostowski,
  Recenzenci: prof. dr hab. Stanislaw Janeczko, prof. dr hab. Wiesław Pawłucki ,
  22-6-2001
 • Iskander Aliev: O rozkładzie wektorów całkowitych
  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Schinzel,
  Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Browkin, dr hab.. Wojciech Banaszczyk ,
  22-6-2001
 • Agata Smoktunowicz: Radykały pierścieni wielomianów
  Promotor: prof. dr hab. Edmund Puczyłowski,
  Recenzenci: prof. dr hab. Jan Krempa, prof. dr hab. Andrzej Skowroński ,
  27-10-2000
 • Urszula Skórnik-Pokarowska: Holomorphic Characterizations of Certain Classes of Distributions
  Promotor: prof.dr hab. Jaroslav Zemanek,
  Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Pleśniak, prof. dr hab. Danuta Przeworska-Rolewicz ,
  26-10-2000
 • Radosław Sikora: Losowe iteracje operatorów monotonicznych
  Promotor: doc. dr hab. Bronisław Jakubczyk,
  Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Goebel, dr hab. Andrzej S. Nowak ,
  21-6-2000
 • Małgorzata Zwonek: Kolorowanie digrafów
  Promotor: dr hab. Paweł A. Wojda,
  Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki, prof. dr hab. Michał Karoński ,
  21-6-2000
 • Marcin Zygmunt: Macierzowy problem momentów i macierzowe wielomiany ortogonalne
  Promotor: prof. dr hab. Ryszard Szwarc,
  Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski, prof. dr hab. Tadeusz Pytlik ,
  21-6-2000
 • Joanna Rencławowicz: On global and blowing up solutions of reaction-diffusion systems
  Promotor: prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski,
  Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Biler, dr hab. Henryk Kołakowski ,
  21-6-2000
 • Jan Dymara: Cohomology of buildings and of their automorphism groups
  Promotor: dr hab. Tadeusz Januszkiewicz,
  Recenzenci: dr hab. Waldemar Hebisch, prof. dr hab. Stefan Jackowski, prof. Pierre Pansu ,
  21-6-2000
 • Piotr Bartłomiejczyk: Zagadnienia teorii macierzy połączeń
  Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Gęba,
  Recenzenci: dr hab. Wacław Marzantowicz, prof. dr hab. Marian Mrozek, prof. dr hab. Krzysztof Rybakowski ,
  27-1-2000
 • Wojciech Jachimiak: Problem niezmienniczości dla równań ewolucyjnych
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Zabczyk,
  Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Palczewski, dr hab. Ryszard Rudnicki ,
  28-10-1999
 • Michał Rams: Wymiar pudełkowy, samoprzecinające się zbiory Cantora
  Promotor: prof. dr hab. Feliks Przytycki,
  Recenzenci: prof. dr hab. Adam Paszkiewicz, dr hab. Ryszard Rudnicki ,
  28-10-1999
 • Zyta Szylicka: Hiperidentyczności pewnych rozmaitości i niektóre monoidy hiperpodstawień
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Płonka,
  Recenzenci: dr hab. Grzegorz Jarzembski, prof. dr hab. Anna Romanowska ,
  25-6-1999
 • Maria Malejki: Metody algebr Clifforda w badaniu wybranych własności generatora C_0-grupy o wielomianowym wzroście
  Promotor: prof. dr hab. Jan Janas,
  Recenzenci: dr hab. Jan Rusinek, prof. dr hab. Franciszek H. Szafraniec ,
  25-6-1999
 • Katarzyna Wilczek: Dwustosunek harmoniczny i inne niezmienniki konforemne w teorii krzywych Jordana
  Promotor: dr hab. Józef Zając,
  Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Ligocka, dr hab. Dariusz Partyka ,
  25-6-1999
 • Irmina Zioło: Wybrane problemy zawierania i pakowania grafów skierowanych
  Promotor: dr hab. Paweł A. Wojda,
  Recenzenci: prof. dr hab. Michał Karoński, prof. dr hab. Maciej M. Sysło ,
  25-6-1999
 • Artur Pruszko: Indeks Conley'a dla potoków z uogólnionymi symetriami
  Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Gęba,
  Recenzenci: prof. dr hab. Lech Górniewicz, dr hab. Janina Kotus ,
  21-1-1999
 • Przemysław Kosowski: Jednostajna numeryczna aproksymacja zagadnień typu Sturma Liouville'a
  Promotor: prof. dr hab. Jaroslav Zemanek,
  Recenzenci: prof. dr hab. Maksymilian Dryja, doc. dr hab. Andrzej Pokrzywa ,
  23-10-1998
 • Marek Pycia: Liniowe nierówności funkcyjne
  Promotor: prof. dr hab. Janusz Matkowski,
  Recenzenci: prof. dr hab. Karol Baron, prof. dr hab. Tadeusz Figiel ,
  23-10-1998
 • Ewa Pawłuszewicz: Zewnętrzna dynamiczna równoważność nieliniowych układów sterowania z czasem dyskretnym
  Promotor: dr hab. Zbigniew Bartosiewicz,
  Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Tchon, dr hab. Witold Respondek ,
  23-10-1998
 • Anna Zalewska-Mitura: Lokalizacja spektrum macierzy przy pomocy podobieństw unitarnych
  Promotor: prof. dr hab. Jaroslav Zemanek,
  Recenzenci: doc. dr hab. Andrzej Pokrzywa, dr hab. Tomasz Szulc ,
  23-10-1998
 • Barbara Krug: Odporna estymacja w wybranych modelach addytywnych
  Promotor: dr hab. Tadeusz Bednarski,
  Recenzenci: dr hab. Lesław Gajek, prof. dr hab. Teresa Ledwina ,
  21-5-1998
 • Andrzej Nowik: Addytywne własności małych podzbiorów prostej rzeczywistej
  Promotor: dr hab. Piotr Zakrzewski,
  Recenzenci: prof. dr hab. Edward Grzegorek, prof. dr hab. Bogdan Węglorz ,
  21-5-1998
 • Piotr Pokarowski: Lasy skierowane i algorytmy związane z łańcuczami Markowa.
  Promotor: dr hab. Lesław Gajek,
  Recenzenci: dr hab. Łukasz Stettner, prof. dr hab. Henryk Woźniakowski ,
  30-1-1998
 • Andrzej Żuk: Sur certaines proprietes spectrales du Laplacien sur les graphes
  Promotor: prof. dr L. Saloff-Coste,
  Recenzenci: prof. dr T. Coulhon, prof. dr E. Ghys, prof. dr A. Valette ,
  7-11-1997
 • Wen Song: Duality for Vector Optimization of Set-Valued Mappings
  Promotor: Prof. dr hab. Stefan Rolewicz,
  Recenzenci: Prof. dr hab. Tadeusz Figiel, dr hab. Andrzej Fryszkowski ,
  27-6-1997
 • Tomasz Szarek: Kryteria asymptotycznej stabilności dla operatorów Markowa działających na miarach w przestrzeniach polskich
  Promotor: prof. dr hab. Antrzej Lasota,
  Recenzenci: dr hab. Zbigniew Kowalski, prof. dr hab. Jerzy Zabczyk ,
  27-6-1997
 • Marek A. Kojdecki: Nowe kryterium wyboru parametru regularyzacji w metodzie Tichonowa.
  Promotor: dr hab. Teresa Regińska,
  Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kiełbasiński, dr hab. Krzysztof Moszyński, prof. dr hab. Stefan Rolewicz ,
  27-6-1997
 • Krzysztof Topolski: Uogólnienie rozwiązania równań i nierówności różniczkowo-funkcyknych.
  Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Kamont,
  Recenzenci: prof dr hab. Michał Kisielewicz, dr hab. Henryk Żołądek ,
  27-6-1997
 • Grzegorz Bancerek: O pewnym jednolitym algebraicznym podejściu do dowodów rachunku zdań logiki liniowej oraz pokrewnych kategorii.
  Promotor: dr hab. Adam Obtułowicz,
  Recenzenci: dr hab. Grzegorz Jarzembski, dr hab. Paweł Urzyczyn ,
  27-6-1997
 • Jacek Sokulski: Krzywe niezmiennicze, całki pierwsze i warunki na centrum dla wielomianowych pól wektorowych.
  Promotor: dr hab. Henryk Żołądek,
  Recenzenci: dr hab. Ludwik M. Drużkowski, dr hab. Bronisław Jakubczyk ,
  17-10-1996
 • Jan Ratajski: Rachunek Schuberta dla symplektycznych i ortogonalnych rozmaitości flag.
  Promotor: dr hab. Piotr Pragacz,
  Recenzenci: Prof. dr hab. Stanisław Balcerzyk, Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz ,
  8-6-1996
 • Magdalena Grzech: Automorfizmy algebr Boole'a, zanurzalnych w P( )/fin
  Promotor: dr hab. Ryszard Frankiewicz,
  Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Węglorz, dr hab. Paweł Zbierski ,
  25-1-1996
 • Witold Charatonik: Więzy mnogościowe w pewnych teoriach równościowych
  Promotor: prof.dr hab. Leszek Pacholski,
  Recenzenci: prof.dr Harald Ganzinger, dr hab. Paweł Urzyczyn ,
  20-10-1995
 • Piotr Mikrut: Lokalne działania torusow na 4-wymiarowych rozmaitościach zwartych.
  Promotor: dr hab. Tadeusz Januszkiewicz,
  Recenzenci: prof.dr hab. Andrzej Białynicki-Birula, dr hab. Wacław Marzantowicz ,
  20-10-1995
 • Adam Lenic: Metody projekcji w nieparametrycznej estymacji gęstości
  Promotor: doc. dr hab. Lesław Gajek,
  Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski, doc. dr hab. Jacek Koronacki ,
  20-10-1995
 • Krzysztof Woźniakowski: Konstrukcje baz bezwarunkowych w przestrzeni Hp(ind.dol)do potegi
  Promotor: prof.dr hab. Przemysław Wojtaszczyk,
  Recenzenci: prof.dr hab. Zbigniew Ciesielski, prof.dr hab. Roman Taberski ,
  27-1-1995
 • Anna Milian: Twierdzenia typu Nagumo dla równań stochastycznych
  Promotor: prof.dr Jerzy Zabczyk,
  Recenzenci: dr hab. Adam Jakubowski, doc.dr hab. Łukasz Stettner,, ,
  18-11-1994
 • Adam Sikora: Metoda równania fali w badaniu eliptycznych i podeliptycznych operatorów różniczkowych drugiego rzędu
  Promotor: prof.dr Andrzj Hulanicki,
  Recenzenci: dr hab. Piotr Biler, prof.dr Stanisław L.Woronowicz,, ,
  18-11-1994
 • Adam Bobrowski: Zdegenerowana zbieżność półgrup operatorów liniowych
  Promotor: prof.dr Jan Kisyński,
  Recenzenci: dr hab. Wojciech Chojnacki, dr hab. Jan Rusinek, prof.dr Jerzy Zabczyk, ,
  18-11-1994
 • Witold Florczak: Wykorzystanie różniczkowalności funkcjonałów statystycznych w problemach estymacji
  Promotor: doc. dr hab. Tadeusz Bednarski,
  Recenzenci: prof. dr Teresa Ledwina, Doc. dr hab. Lesław Gajek,, ,
  19-5-1994
 • Artur Michalak: O pewnych własnościach przestrzeni funkcji holomorficznych i harmonicznych o wartościach w przestrzeni Banacha
  Promotor: prof.dr Lech Drewnowski,
  Recenzenci: doc.dr hab. Wojciech Banaszczyk, prof.dr Przemysław Wojtaszczyk,, ,
  18-11-1993
 • Karol Dziedziul: Funkcje fundamentalne w aproksymacji wielowymiarowej
  Promotor: prof.dr Zbigniew Ciesielski,
  Recenzenci: prof.dr Przemysław Wojtaszczyk, dr hab. Zygmunt Wronicz,, ,
  17-6-1993
 • Szymon Peszat: Zasada wielkich odchyleń dla stochastycznych równań ewolucyjnych
  Promotor: prof.dr Jerzy Zabczyk,
  Recenzenci: prof.dr Tomasz Bojdecki, doc.dr hab. Łukasz Stettner,, ,
  28-1-1993
 • Michał Wojciechowski: Rzuty translacyjnie niezmiennicze w przestrzeniach Sobolewa i innych przestrzeniach funkcyjnych
  Promotor: prof.dr Aleksander Pełczyński,
  Recenzenci: prof.dr Marek Bożejko, prof.dr Przemysław Wojtaszczyk,, ,
  28-1-1993
 • Anna Kamont: e-Entropia w przestrzeniach funkcyjnych i nieparametryczna estymacja gęstości
  Promotor: prof.dr Zbigniew Ciesielski,
  Recenzenci: prof.dr Lesław Gajek, prof.dr Stanisław Kwapień,, ,
  28-1-1993
 • Doan Van Ban: Metody iteracyjne rozwiązywania równań liniowych wykorzystujące informacje o widmie
  Promotor: doc.dr hab. Andrzej Pokrzywa,
  Recenzenci: prof.dr Jan Janas, doc.dr hab. Krzysztof Moszyński,, ,
  28-1-1993
 • Jarosław Cel: Geometric characterizatons of cones
  Promotor: prof. dr Wilhelm Stoll,
  Recenzenci: prof.dr Marilyn Breen, prof. dr Paul Goody, prof. dr John Reay, ,
  6-11-1992
 • Zbigniew Karno: Iloczyny kartezjańskie i przekształcenia istotne
  Promotor: prof. dr Józef Krasinkiewicz,
  Recenzenci: prof. dr Karol Sieklucki, prof.dr Henryk Toruńczyk,, ,
  5-11-1992
 • Robert Olkiewicz: Konstrukcje matematyczne związane z fazą Berriego
  Promotor: prof. dr Arkadiusz Jadczyk,
  Recenzenci: prof. dr Tadeusz Pytlik, prof. dr Stanisław Woronowicz,, ,
  5-11-1992
 • Waldemar Popiński: Funkcje sferyczne w zagadnieniu estymacji funkcji regresji określonych na sferze
  Promotor: doc.dr hab. Jacek Koronacki,
  Recenzenci: prof. dr Jarosław Byczkowski, prof. dr Zbigniew Ciesielski, prof. dr Lesław Gajek, ,
  26-6-1992
 • Jacek Dziubański: Stabilne półgrupy operatorów na grupach jednorodnych
  Promotor: prof. dr Andrzej Hulanicki,
  Recenzenci: prof. dr Tomasz Byczkowski, prof. dr Paweł Głowacki, prof. dr Jerzy Zabczyk, ,
  26-6-1992
 • Jan Spaliński: Strong homotopy theory of cyclic sets
  Promotor: prof. dr William G.Dwyer,
  Recenzenci: ,,, ,
  24-1-1992
 • Mariusz Frydrych: Pewne klasy charakterystyczne foliacji riemannowskich
  Promotor: doc.dr hab.Paweł G.Walczak,
  Recenzenci: prof.dr Andrzej Derdziński, prof.dr Włodzimierz Waliszewski,, ,
  22-6-1991
 • Waldemar Hebisch: Oszacowania dla półgrup generowanych przez operatory różniczkowe i ich zastosowania
  Promotor: prof. dr Andrzej Hulanicki,
  Recenzenci: prof. dr David Jerison, prof. dr Tadeusz Figiel, doc. dr hab. Tadeusz Pytlik, ,
  22-6-1990
 • Szczepan Perz: Normy i grafy
  Promotor: prof. dr Stefan Rolewicz,
  Recenzenci: prof.dr Zdzisław Skupień, doc.dr hab. Michał Sysło,, ,
  22-6-1990
 • Wojciech Młotkowski: Positive definite functions no free product of groups
  Promotor: doc.dr hab.Marek Bożejko,
  Recenzenci: prof.dr Stanisław Hartman, prof.dr Andrzej Hulanicki,, ,
  26-1-1990
 • Roberto Quezada-Batalla: Relativistic quantum mechanical models for two interacting particles
  Promotor: prof.dr Andrzej Pliś,
  Recenzenci: doc.dr hab.Jan Janas, prof.dr Bolesław Szafirski,, ,
  26-1-1990
 • Piotr Mormul: Klasyfikacja trójek wektorowych na R /do 4 potęgi/
  Promotor: doc.dr hab.Feliks Przytycki,
  Recenzenci: prof.dr Witold Roter, prof.dr Robert Roussarie, doc.dr hab. Witold Szlenk, ,
  26-1-1990
 • Jerzy Stochel: Uogólniona relacja komutawywności a subnormalność
  Promotor: doc.dr hab.Jan Janas,
  Recenzenci: prof.dr Franciszek H.Szafraniec, doc.dr hab.Wojciech Wojtyński,, ,
  27-9-1989
 • Teresa Bigorajska: Subtelna struktura hierarchii funkcji oraz hierarchii zbiorów
  Promotor: doc.dr hab.Zofia Adamowicz,
  Recenzenci: doc.dr hab.Wojciech Guzicki, doc.dr hab.Henryk Kotlarski,, ,
  23-6-1989
 • Stanisław Kryński: Charakteryzacja funkcji metrycznie wypukłych w przestrzeniach unormowanych
  Promotor: prof.dr Stefan Rolewicz,
  Recenzenci: prof.dr Kazimierz Goebel, prof.dr Franiciszek H.Szafraniec,, ,
  23-6-1989
 • Jacek Uryga: Operecje w przestrzenich funkcji uogólnionych typu GelfandaSzyłowa
  Promotor: doc.dr hab.Andrzej Kamiński,
  Recenzenci: prof.dr Tadeusz Figiel, doc.dr hab.Władysław Kierat, prof.dr Zygmunt Zahorski, ,
  23-6-1989
 • Grzegorz Łysik: Transformacja Mellina w badaniu osobliwości
  Promotor: prof.dr Zofia Szmydt,
  Recenzenci: prof.dr Adam Piskorek, prof.dr Andrzej Pliś,, ,
  23-6-1989
 • Włodzimierz Bernacki: Minimaksowa estymacja komponentów wariancyjnych
  Promotor: prof.dr Witold Klonecki,
  Recenzenci: doc.dr hab. Jerzy Baksalary, doc.dr hab. Stanisław Gnot,, ,
  27-1-1989
 • Michał Kozak: Istnienie stratyfikacji na przestrzeni konfiguracyjnej teorii Yanga-Millsa w połączeniu z teorią grawiracji
  Promotor: doc.dr hab. Witold Kondracki,
  Recenzenci: prof. dr Arkadiusz Jadczyk, prof. dr Julian Ławrynowicz,, ,
  27-1-1989
 • Marek Izydorek: Twierdzenie Borsuka-Ulama dla wolnego działania grupy Z do potęgi alfa nad p
  Promotor: prof. dr Kazimierz Gęba,
  Recenzenci: prof. dr Kazimierz Sieklucki, doc.dr hab. Stanisław Spież,, ,
  27-1-1989
 • Andrzej Daszkiewicz: Działanie grup liniowych na przestrzeni macierzy antysemetrycznych
  Promotor: prof. dr Tadeusz Józefiak,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Balcerzyk, prof. dr Jerzy Browkin,, ,
  28-10-1988
 • Tomasz Rolinski: A numerical method for solving the external homo-geneous Neumann problem
  Promotor: doc. dr hab. Krzysztof Moszyński,
  Recenzenci: prof. dr Marek Burnat, doc. dr hab. Maksymilian Dryja,, ,
  29-1-1988
 • Wojciech Niemiro: L^1-optymalne procedury dyskryminacji statystycznej i ich własności asymptotyczne.
  Promotor: prof. dr Ryszard Zieliński,
  Recenzenci: prof. dr Dominik Szynal, prof. dr Tadeusz Caliński,, ,
  30-10-1987
 • Roman Dobreńko: Jndeks koincydencji jako element grupy kohomologii z lokalnymi współczynnikami
  Promotor: prof. dr Kazimierz Gęba,
  Recenzenci: prof. dr Lech Górniewicz, doc. dr Sławomir Nowak,, ,
  30-10-1987
 • Ludomir Newelski: The structure of weakly minimal sets and omitting types.
  Promotor: doc. dr hab. Leszek Pacholski,
  Recenzenci: prof. dr John Baldwin, doc. dr hab. Bogdan Węglorz,, ,
  24-6-1987
 • Jacek Leśkow: Sieve methods in estimation of a periodic intensity of a point process.
  Promotor: doc. dr hab. Tomasz Rolski,
  Recenzenci: doc. dr hab. Andrzej Kozek, prof. dr Jerzy Zabczyk,, ,
  24-6-1987
 • Wojciech Zieliński: Odporna estymacja komponentów wariancyjnych
  Promotor: doc. dr hab. Stanisław Gnot,
  Recenzenci: doc. dr Radosław Kala, prof. dr Mirosław Krzyśko,, ,
  30-1-1987
 • Marek Męczarski: O estymacji ekstremum funkcji regresji za pomocą przedziałów ufności.
  Promotor: doc. dr hab. Ryszard Zieliński,
  Recenzenci: prof. dr Witold Klonecki, prof. dr Dominik szynal,, ,
  30-1-1987
 • Tomasz Rychlik: Asymptotycznie stabilne estymatory parametrów lokacyjnych
  Promotor: doc. dr hab. Ryszard Zieliński,
  Recenzenci: doc. dr Radosław Kala, prof. dr Witold Klonecki,, ,
  24-10-1986
 • Bogdan Figura: Operatory składania w przestrzeni Hardy'ego wielu zmiennych
  Promotor: doc. dr hab. Jan Janas,
  Recenzenci: dr hab. Wiesław Pleśniak, prof. dr Przemysław Wojtaszczyk,, ,
  24-10-1986
 • Anna Waśko: Przedłużanie funkcji określonych na iloczynach kartezjańskich
  Promotor: doc. dr hab. Teodor Przymusiński,
  Recenzenci: prof. dr Ryszard Engelking, prof. dr Jerzy Mioduszewski, prof. dr Ernest Michael, ,
  24-10-1986
 • S.Atanasow Żiwko: Total stability of sets for monautonomous diffential systems
  Promotor: prof. dr Czesław Olech,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Lasota, doc. dr hab. Stanisław Sędziwy,, ,
  30-1-1986
 • Krzysztof Kubacki: O warunkach koniecznych i dostatecznych słabej zbieżności losowo indeksowanych ciągów zmiennych losowych
  Promotor: prof. dr Dominik Szynal,
  Recenzenci: doc. dr hab. Zdzisław Rychlik, prof. dr Kazimierz Urbanik,, ,
  30-1-1986
 • Ewa Bednarczuk: Continuity properties of solutions in perturbed constrained minimization problems
  Promotor: prof. dr Stefan Rolewicz,
  Recenzenci: doc. dr hab. Lech Drewnowski, prof. dr Jurgen Guddat, doc. dr hab. Stanisław Walukiewicz, ,
  30-1-1986
 • Marek Ptak: Refleksywność pary izometrii oraz iloczynów tensorowych pewnych algebr operatorowych
  Promotor: doc. dr Wacław Szymański,
  Recenzenci: doc. dr hab. Jan Janas, prof. dr Aleksander Waron,, ,
  14-10-1985
 • Andrzej Piątkowski: A stability theorem for foliations with singularities
  Promotor: prof. dr Włodzimierz Waliszewski,
  Recenzenci: prof. dr Witold Roter, prof. dr Andrzej Zajtz,, ,
  14-10-1985
 • Wiesław Królikowski: O niezmiennikach biholomorficznych związanych z homologiami relatywnymi prądów
  Promotor: prof. dr Julian Ławrynowicz,
  Recenzenci: prof. dr Krzysztof Maurin, doc. dr hab. Maciej Skwarczyński,, ,
  14-6-1985
 • Wiesław Cupała: Operatory Schrodingera na niepotentnych grupach Liego
  Promotor: prof. dr Andrzej Hulanicki,
  Recenzenci: doc. dr hab. Tadeusz Pytlik, prof. dr Stanisław Woronowicz,, ,
  14-6-1985
 • Krystyna Jaworska: Asymptotyka całek oscylacyjnych zespolonych z fazą typu publicznej osobliwości umbilicznej
  Promotor: prof. dr Bogdan Bojarski,
  Recenzenci: prof. dr Marek Burnat, prof. dr Adam Piskorek,, ,
  14-6-1985
 • Bogdan Zawisza: Ultrapotęgi operatorów nieograniczonych i ich zastosowanie w analizie spektralnej
  Promotor: prof. dr Marek Burnat,
  Recenzenci: prof. dr Franciszek H. Szawraniec, doc. dr hab. Andrzej Palczewski,, ,
  14-6-1985
 • Zdzisław Pochciał: O przestrzeniach ze zbieżnością
  Promotor: prof. dr Jan Mikusiński,
  Recenzenci: doc. dr Lech Drewnoski, doc. dr Przemysław Wojtaszczyk,, ,
  25-10-1984
 • Zdzisław Habasiński: Decidability problems in logies of programs
  Promotor: doc. dr Andrzej Włodzimierz Mostowski,
  Recenzenci: doc. dr Antoni Kreczmar, prof. dr Antoni Mazurkiewicz,, ,
  25-10-1984
 • Stanisław Prus: Przestrzenie Banacha z (prg) oszacowaniami.
  Promotor: doc. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk,
  Recenzenci: prof. dr Kazimierz Goebel, prof. dr Aleksander Pełczyński,, ,
  25-10-1984
 • Guillermo Morales-Luna: Some applications of Hilbert's irreducibility theorem to weak number theories
  Promotor: doc. dr hab. Zofia Adamowicz,
  Recenzenci: dr hab. Henryk Kotlarski, dr hab. Paweł Zbierski,, ,
  25-10-1984
 • Samia Daniel Narouz: Confidence regions for the parameters of the lognormal distribution.
  Promotor: doc. dr hab. Ryszard Zieliński,
  Recenzenci: prof. dr Tadeusz Caliński, prof. dr Dominik Szynal,, ,
  15-6-1984
 • Krzysztof Rudol: Własności spektralne reprezentacji algebr funkcji analitycznych.
  Promotor: doc. dr hab. Jan Janas,
  Recenzenci: doc. dr hab. Wacław Szymański, prof. dr Wiesław Żelazko,, ,
  15-6-1984
 • Jolanta Długosz: O pewnych metodach sumowania rozwinięć Laguerre'a
  Promotor: prof. dr Andrzej Hulanicki,
  Recenzenci: doc. dr Tadeusz Pytlik, doc. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk,, ,
  26-1-1984
 • Jan Florek: O własności Fatou - Zygmunda
  Promotor: prof. dr Stanisław Hartman,
  Recenzenci: doc. dr hab. Marek Bożejko, prof. dr Aleksander Pełczyński,, ,
  26-1-1984
 • Piotr Mikusiński: Zbieżność w algebraicznych rozszerzeniach funkcji uogólnionych.
  Promotor: doc. dr hab. Piotr Antosik,
  Recenzenci: doc. dr hab. Lech Drewnowski, prof. dr Jan Kisyński,, ,
  31-10-1983
 • Stefan Zontek: Estymacja parametrów w modelach liniowych.
  Promotor: prof. dr Witold Klonecki,
  Recenzenci: prof. dr Tadeusz Caliński, prof. dr Józef Łukaszewicz,, ,
  21-10-1983
 • Grzegorz Gromadzki: Homologie grup o współczynnikach skręconych.
  Promotor: prof dr Stanisław Balcerzyk,
  Recenzenci: doc. dr hab. Jerzy Browkin, doc. dr hab. Andrzej Tyc,, ,
  21-10-1983
 • Wojciech Siemaszko: Ułamki łańcuchowe rozgałęzione dla funkcji analitycznych wielu zmiennych
  Promotor: prof. dr Jan Woźniacki,
  Recenzenci: prof. dr Tadeusz Figiel, prof. dr Józef Siciak,, ,
  23-6-1983
 • Wojciech Balcerak: Algebrayc K-theory of rings up to homotopy.
  Promotor: prof. dr Roman Duda,
  Recenzenci: prof. dr Kazimierz Gęba, doc. dr hab. Lech Górniewicz,, ,
  23-6-1983
 • Wiesława Wawrzyniak-Kosz: Zagadnienia najlepszej nieobciążonej estymacji w ogólnym modelu liniowym z ograniczeniami na przestrzeni parametrów.
  Promotor: prof. dr Witold Klonecki,
  Recenzenci: prof. dr Robert Bartoszyński, prof. dr Stanisław Trybuła,, ,
  23-6-1983
 • Andrzej Borzyszkowski: Struktury bezwarunkowe rzędu skończonego w przestrzeniach Banacha.
  Promotor: prof. dr Tadeusz Figiel,
  Recenzenci: doc. dr hab. Stanisław Kwapień, doc. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk,, ,
  23-6-1983
 • Batsuren Sodowym: On the implicit function theorem for Lipschitzian mappings
  Promotor: prof. dr Stefan Rolewicz,
  Recenzenci: prof. dr Kazimierz Malanowski, doc. dr hab. Piotr Mankiewicz,, ,
  15-6-1983
 • Wojciech Pietrasiński: Metody przybliżone znajdowania widma operatorów w przestrzeni Hilberta.
  Promotor: prof. dr Marek Burnat,
  Recenzenci: doc. dr hab. Jan Janas, prof. dr Andrzej Kiełbasiński,, ,
  8-3-1982
 • Krzysztof Wojciechowski: Potok spektralny i jego zastosowania do teorii indeksu.
  Promotor: prof. dr Bogdan Bojarski,
  Recenzenci: prof. dr Kazimierz Gęba, prof. dr Jan Kisyński,, ,
  8-3-1982
 • Krzysztof Dąbrowski: Struktury zespolone na produktach sfer.
  Promotor: prof. dr Andrzej Białynicki-Birula,
  Recenzenci: prof. dr Bogdan Bojarski, doc. dr hab. Tadeusz Iwaniec, prof. dr Józef Siciak, ,
  8-3-1982
 • Antoni Kościelski: Aksjomat borelowskiej determinacji w słabych teoriach mnogości.
  Promotor: doc. dr hab. Leszek Pacholski,
  Recenzenci: doc. dr hab. Wiktor Marek, doc. dr hab. Bogdan Węglorz,, ,
  8-3-1982
 • Łukasz Stettner: Metoda kary w sterowaniu statystycznym.
  Promotor: doc. dr hab. Jerzy Zabczyk,
  Recenzenci: prof. dr Robert Bartoszyński, prof. dr Andrzej Lasota,, ,
  30-10-1981
 • Józef Burzyk: O zbieżności w rachunku operatorów Mikusińskiego.
  Promotor: doc. dr hab. Piotr Antosik,
  Recenzenci: prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, prof. dr Thomas Boehme,, ,
  29-10-1981
 • Adam Figura: Algebry ściągające z zastosowaniami.
  Promotor: doc. dr hab. Leszek Pacholski,
  Recenzenci: doc. dr hab. Wiktor Marek, doc. dr hab. Bogdan Węglorz,, ,
  29-10-1981
 • Czesław Kliś: O przestrzeniach zbieżnościowych z własnością szeregową.
  Promotor: doc. dr hab. Piotr Antosik,
  Recenzenci: prof. dr Czesław Bessaga, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,, ,
  12-6-1981
 • Nguyen Van Khue: Extensions of continuous linear maps and their applications.
  Promotor: prof. dr Wiesław Żelazko,
  Recenzenci: doc. dr hab. Tadeusz Fifiel, prof. dr Zbigniew Semadeni, prof. dr Józef Siciak, ,
  12-6-1981
 • Zbigniew Bartosiewicz: Sterowalność aproksymatywna układów neutralnych z opóźnieniami w sterowaniu.
  Promotor: prof. dr Czesław Olech,
  Recenzenci: doc. dr Andrzej Olbrot, doc. dr hab. Jerzy Zabczyk,, ,
  11-6-1981
 • Witold Respondek: Geometryczne metody linearyzacji i dekompozycji nieliniowych układów sterowania.
  Promotor: prof. dr Czesław Olech,
  Recenzenci: prof. dr Jan Kisyński, doc. dr hab. Jerzy Zabczyk,, ,
  11-6-1981
 • Tomasz Szapiro: Pole geodezyjne w rachunku wariacyjnym całek wielokrotnych zależących od pochodnych wyższych rzędów.
  Promotor: doc. dr hab. Krzysztof Gawędzki,
  Recenzenci: doc. dr hab. Tadeusz Bałaban, doc. dr hab. Jerzy Kijowski,, ,
  11-6-1981
 • Stefania Krasińska: Przebiegi przejściowe i momenty przełączenia dla układu z parametrami rozłożonymi i pewnymi warunkami brzegowymi.
  Promotor: prof. dr Henryk Górecki,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Turowicz, prof. dr Stefan Rolewicz,, ,
  11-6-1981
 • Bogdan Ziemian: Dystrybucje niezmiennicze i ich zastosowania w równaniach.
  Promotor: prof. dr Zofia Szmydt,
  Recenzenci: doc. dr hab. Tadeusz Bałaban, prof. dr Andrzej Pliś,, ,
  11-6-1981
 • Andrzej Russek: Pola losowe gaussowskie.
  Promotor: prof. dr Zbigniew Ciesielski,
  Recenzenci: prof. dr Ryszard Jajte, doc. dr hab. Jerzy Zabczyk,, ,
  11-6-1981
 • Tadeusz Krasiński: Półnormy Stolla i niezmienniki bicholomorficzne.
  Promotor: prof. dr Julian Ławrynowicz,
  Recenzenci: prof. dr Krzysztof Maurin, prof. dr Włodzimierz Waliszewski,, ,
  29-1-1981
 • Piotr Zaremba: O zanurzaniu semimartyngałów w simimartyngały.
  Promotor: doc. dr hab. Stanisław Kwapień,
  Recenzenci: prof. dr Bronjus Grigielonis, doc. dr hab. Jerzy Zabczyk,, ,
  29-1-1981
 • Jerzy Weyman: Funktory Schura i rezolwenty minorów..
  Promotor: doc. dr hab. Tadeusz Józefiak,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Balcerzyk, doc. dr hab. Jerzy Browkin,, ,
  29-1-1981
 • Włodzimierz Zadrożny: NiesprzecznoSC teorii ZFC z istnieniem pozaskończonych ciągów iteracji HOD.
  Promotor: doc. dr hab. Leszek Pacholski,
  Recenzenci: doc. dr hab. Wiktor Marek, doc. dr hab. Bogdan Węglorz,, ,
  24-10-1980
 • Wojciech Hyb: Własności topologiczne i miarowe pewnych skośnych produktów przekształceń.
  Promotor: doc. dr hab. Karol Krzyżewski,
  Recenzenci: doc. dr hab. Andrzej Krzywicki, doc. dr hab. Wiesław Szlenk,, ,
  24-10-1980
 • Paweł Głowacki: Rachunek symboli i półgrupy splotowe na grupie Heisenberga.
  Promotor: prof. dr Andrzej Hulanicki,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Hartman, doc. dr hab. Krzysztof Gawędzki,, ,
  29-5-1980
 • Jacek Fabrykowski: Układy pokrywające kongruencji wielu zmiennych.
  Promotor: prof. dr Andrzej Schinzel,
  Recenzenci: doc. dr hab. Jerzy Browkin, doc. dr hab. Henryk Iwaniec,, ,
  23-5-1980
 • Aleksandra Grzegorek-Czuba: Algebry Liego dyskretnych grup nilpotentnych.
  Promotor: prof. dr Andrzej Hulanicki,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Balcerzyk, prof. dr Andrzej Białynicki-Birula,, ,
  22-5-1980
 • Grzegorz Andrzejczak: Pewne niezmienniki charakterystyczne wiązek z foliacją.
  Promotor: prof. dr Włodzimierz Waliszewski,
  Recenzenci: prof. dr Kazimierz Gęba, doc. dr hab. Witold Roter,, ,
  20-5-1980
 • Wojciech Chojnacki: O średnich banachowskich i ich odpowiednikach wektorowych.
  Promotor: prof. dr Jan Kisyński,
  Recenzenci: prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, doc. dr hab. Tadeusz Figiel,, ,
  8-2-1980
 • Tomasz Bortnik: Pewne własniści homologiczne grup.
  Promotor: prof. dr Stanisław Balcerzyk,
  Recenzenci: doc. dr hab. Jerzy Growkin, doc. dr hab. Tadeusz Józefiak,, ,
  8-2-1980
 • Ryszard Domecki: O pewnych problemach równoważności w teorii języków formalnych.
  Promotor: doc. dr Marek Karpiński,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Blikle, prof dr Jerzy Grzymała-Busse, doc. dr Wiktor Marek, ,
  25-10-1979
 • Jolanta Srzechnicka: Estymacja parametrów w wielowymiarowych modelach liniowych.
  Promotor: prof. dr Wiktor Klonecki,
  Recenzenci: prof. dr Tadeusz Caliński, prof. dr Mieczysław Warmus,, ,
  25-10-1979
 • Alfred Surzycki: O przedłużeniu multi-przeksztełceń.
  Promotor: prof. fr Karol Borsuk,
  Recenzenci: prof. dr Józef Krasinkiewicz, doc. dr Hanna Patkowska, prof. dr Karol Sieklucki, ,
  25-10-1979
 • Jerzy Popko: Konkordancje form różniczkowych.
  Promotor: prof. dr Kazimierz Gęba,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Białynicki-Birula, prof. dr Roman Duda,, ,
  26-5-1979
 • Andrzej Kisielewicz: O liczbie operacji algebraicznych w algebrach idempotentnych.
  Promotor: prof. dr Jerzy Płonka,
  Recenzenci: prof. dr Władysław Narkiewicz, prof. dr Tadeusz Traczyk,, ,
  26-5-1979
 • Wojciech Ochocki: O odwzorowaniach mono regularnych.
  Promotor: prof. dr Włodzimierz Waliszewski,
  Recenzenci: prof. dr Mieczysław Kucharzewski, prof. dr Witold Roter,, ,
  22-2-1979
 • Stanisław Szarek: Analityczne własności układów biortogonalnych i baz w przestrzeniach funkcyjnych.
  Promotor: prof. dr Aleksander Pełczyński,
  Recenzenci: prof. dr Zbigniew Ciesielski, doc. dr Stanisław Kwapień,, ,
  22-2-1979
 • Jerzy Mogilski: Własności zbiorów homologicznie usuwalnych w rozmaitościach wymiarowych i zagadnienie stabilizacji przekształceń cellurownych pomiędzy ANR-ami.
  Promotor: prof. dr Henryk Toruńczyk,
  Recenzenci: prof. dr Czesław Bessaga, doc. dr hab. Hanna Patkowska,, ,
  22-2-1979
 • Jan Stochel: Dyletacje nieskończonych rodzin miar półspektralnych.
  Promotor: prof. dr Włodzimierz Mlak,
  Recenzenci: doc. dr Stanisław Kwapień, prof. dr Aleksander Weron,, ,
  22-2-1979
 • Cao Quyet Thang: Automaty Banacha i pewne problemy uniwersalnej teorii automatów.
  Promotor: doc. dr Antoni Wiweger,
  Recenzenci: prof. dr Zbigniew Semadeni, doc. dr Stanisław Waligórski,, ,
  22-2-1979
 • Andrzej Rutkowski: Procesy autoregresji o czasie ciągłym.
  Promotor: doc. dr hab. Ryszard Zieliński,
  Recenzenci: prof. dr Robert Bartoszyński, doc. dr Stanisław Kwapień,, ,
  23-11-1978
 • Adam Bazylewicz: Pewne własności arytmetyczne ciał mnożenia zespolonego.
  Promotor: prof. dr Andrzej Schinzel,
  Recenzenci: doc. dr hab. Jerzy Browkin, Prof. dr Władysław Narkiewicz,, ,
  23-11-1978
 • Tran Cao Nguyen: Półciągłość funkcjonałów całkowych i kształt funkcjonałów sprzężonych na przestrzeniach funkcyjnych aproksymatywnie rozkładalnych.
  Promotor: prof. dr Czesław Olech,
  Recenzenci: prof. dr Kazimierz Goebel, prof. dr Andrzej Pliś,, ,
  23-11-1978
 • Phan Quoc Khauh: O ilości punktów obserwacji i optymalnej obserwacji dla układów o parametrach skupionych.
  Promotor: prof. dr Stefan Rolewicz,
  Recenzenci: prof. dr Kazimierz Malanowski, prof. dr Andrzej Turowicz,, ,
  23-11-1978
 • Zbigniew Szczepaniak: O konstruowalności w językach wyższego rzędu.
  Promotor: prof. dr Leszek Pacholski,
  Recenzenci: doc. dr Wiktor Marek, doc. dr Bogdan Węglorz,, ,
  17-2-1978
 • Roman Mańka: Badania nad istnieniem punktów niezmiennych.
  Promotor: prof. dr Bronisław Knaster,
  Recenzenci: prof. dr Karol Borsuk, prof. dr janusz Charatonik, prof. dr Roman Duda, ,
  17-2-1978
 • Jan Kubarski: O grupoidach Liego i algebroidach Liego.
  Promotor: prof. dr Włodzimierz Waliszewski,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Balcerzyk, prof. dr Andrzej Białynicki-Birula,, ,
  28-10-1977
 • Teresa Kowalczyk: Pomiar i estymacja zależności monotonicznej między zmiennymi losowymi.
  Promotor: doc. dr hab. Robert Bartoszyński,
  Recenzenci: prof. dr Józef Łukaszewicz, doc. dr hab. Ryszard Zieliński,, ,
  27-10-1977
 • Mirosław Michalik: Agregacja typu Hicka multifunkcji popytu.
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś,
  Recenzenci: doc. dr Stanisław Kwapień, prof. dr Andrzej Hulanicki,, ,
  27-10-1977
 • Maria Chojnowska-Michalik: Stochastyczne równania różniczkowew przestrzeni Hilberta i ich zastosowania
  Promotor: doc. dr hab. Jerzy Zabczyk,
  Recenzenci: prof. dr Ryszard Jajte, prof. dr Jan Kisyński,, ,
  27-10-1977
 • Krzysztof Sokolnicki: Pewne charakteryzacje kategorii algebr Bode'a
  Promotor: doc. dr hab. Antoni Wiweger,
  Recenzenci: prof. dr Zbigniew Semadeni, prof. dr Tadeusz Traczyk,, ,
  27-10-1977
 • Józef Zając: Parametryzacja pełnej klasy odzorowań Teichmullera w pierścieniu.
  Promotor: prof. dr Julian Ławrynowicz,
  Recenzenci: doc. dr hab. Witold Kleiner, prof. dr Jan Krzyż,, ,
  27-10-1977
 • Jerzy Kalina: Charakteryzacje wariacyjne pojemności kondensatorów w przestrzeni C^n dla klasy funkcji C^2 - plurisub-harmonicznych.
  Promotor: prof. dr Julian Ławrynowicz,
  Recenzenci: prof. dr Bogdan Bojarski, prof. dr Józef Siciak,, ,
  27-10-1977
 • Jaroslav Zemanek: Własności promienia spektralnego w algebrach Banacha.
  Promotor: prof. dr Wiesław Żelazko,
  Recenzenci: dr hab. Jan Janas, prof. dr Barry Johnson, prof. dr Włodzimierz Mlak, ,
  27-10-1977
 • Jacek Cygan: Jądra równania ciepła dla nilpotentnych grup Liego 2 klasy.
  Promotor: prof. dr Andrzej Hulanicki,
  Recenzenci: doc. dr hab. Tadeusz Bałaban, prof. dr Jan Kisyński,, ,
  27-10-1977
 • Hartmut von Trotha: Struktura liniowych D-R przestrzeni.
  Promotor: prof. dr Danuta Przeworska-Rolewicz,
  Recenzenci: prof. dr Lothar Berg, Prof dr Andrzej Turowicz,, ,
  27-10-1977
 • Barbara Kaśkosz: Nieliniowa gra różniczkowa ucieczki
  Promotor: prof. dr Czesław Olech,
  Recenzenci: prof. dr R.V. Gamkrelidze, doc. dr hab. Kazimierz Malanowski, prof. dr Andrzej Lasota, ,
  27-10-1977
 • Wacław Marzantowicz: Liczby Lefschetza odwzorowań przemiennych z działaniem grupy.
  Promotor: prof. dr Kazimierz Gęba,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Balcerzyk, prof. dr Andrzej Białynicki-Birula,, ,
  13-5-1977
 • Czesław Stępniak: Optymalne planowanie liniowych eksperymentów hierarchicznych z efektami losowymi.
  Promotor: doc. dr hab. Witold Klonecki,
  Recenzenci: prof. dr Tadeusz Caliński, prof. dr Jerzy Łoś, doc. dr hab. Edward Niedokos, ,
  13-5-1977
 • Marian Orłowski: O operacjach sklejenia podstawowego i prostej n-perforacji.
  Promotor: prof. dr Karol Borsuk,
  Recenzenci: doc. dr hab. Andrzej Kirkor, doc. dr hab. Maria Moszyńska,, ,
  12-5-1977
 • Janusz Kaniewski: Problem selekcji dla rozbić przestrzeni polskich.
  Promotor: prof. dr Kazimierz Kuratowski,
  Recenzenci: prof. dr Ryszard Engelking, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,, ,
  12-5-1977
 • Bronisław Jakubczyk: Niezmienniki i klasyfikacje liniowych układów sterowanych.
  Promotor: prof. dr Czesław Olech,
  Recenzenci: prof. dr Pavol Brunovsky, prof. dr Adrzej Pliś,, ,
  18-2-1977
 • Rolf Wasen: O ciągach liczb algebraicznych.
  Promotor: prof. dr Andrzej Schinzel,
  Recenzenci: doc. dr hab. Jerzy Browkin, prof dr Władysław Narkiewicz,, ,
  17-2-1977
 • Feliks Przytycki: Hiperboliczne endomorfizmy rozmaitości.
  Promotor: doc. dr hab. Karol Krzyżewski,
  Recenzenci: doc. dr hab. Andrzej Krzywicki, prof. dr Edward Sąsiado,, ,
  17-2-1977
 • Andrzej Pokrzywa: Spektrum operatorów aproksymujących operator normalny
  Promotor: prof. dr hab. Jan Kisyński,
  Recenzenci: prof. dr hab. Marek Burnat, prof. dr hab. Włodzimierz Mlak ,
  5-11-1976
 • Adam Idzik: O zdyskontowanych grach stochastycznych
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś,
  Recenzenci: doc. dr hab. Stanisław Kwapień, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,, ,
  5-11-1976
 • Tersa Ledwina: Testy dla wieloparametrowych rozkładów wykładniczych o nośniku skończonym
  Promotor: doc. dr hab. Witold Klonecki,
  Recenzenci: doc. dr hab. Robert Bartoszyński, prof. dr Mieczysław Warmus,, ,
  4-11-1976
 • Tadeusz Bednarski: Procedury minimaksowe i pojemności drugiego rzędu.
  Promotor: doc. dr hab. Witold Klonecki,
  Recenzenci: doc. dr hab. Robert Bartoszyński, prof. dr Stanisław Trybuła,, ,
  4-11-1976
 • Michał Wyskup: 
  Promotor: ,
  Recenzenci: ,
  4-11-1976
 • Ewa Graczyńska: O sumach systemów podwójnych pewnych algebr ogólnych.
  Promotor: doc. dr hab. Jerzy Płonka,
  Recenzenci: prof. dr Zbigniew Semadeni, prof. dr Tadeusz Traczyk,, ,
  4-11-1976
 • Witold Kondracki: Geometryzacja klasycznej teorii pola i jej zastosowanie w teorii pól Yanga-Mills'a
  Promotor: prof. dr Krzysztof Maurin,
  Recenzenci: dr hab. Tadeusz Bałaban, prof. dr Adam Piskorek,, ,
  21-5-1976
 • Jan Kowalski: Metody różniczkowe wyznacznia słabych rozwiązań zadań różniczkowych nieliniowych.
  Promotor: prof. dr Marek Burnat,
  Recenzenci: prof. dr Adam Piskorek, prof. dr Włodzimierz Prosnak, prof. dr Andrzej Turowicz, ,
  3-2-1976
 • Wojciech Szatzschneider: Dynamika w jednowymiarowym modelu nieskończonego układu cząstek z losowymi warunkami początkowymi
  Promotor: prof. dr Zbigniew Ciesielski,
  Recenzenci: doc. dr Stanisław Kwapień, doc. dr Wojbor Woyczyński,, ,
  6-11-1975
 • Katarzyna Iwaniec: Polityki optymalne w modelu zapasów z losowym zapotrzebowaniem
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś,
  Recenzenci: doc. dr hab. Robert Bartoszyński, doc. dr Stanisław Kwapień,, ,
  6-11-1975
 • Jerzy Ryll: Bazy funkcji giętych w przestrzeniach funkcji różniczkowalnych
  Promotor: prof. dr Zbigniew Semadeni,
  Recenzenci: prof. dr Zbigniew Ciesielski, doc. dr Stanisław Kwapień,, ,
  6-11-1975
 • Edward Grzegorek: Permutacje produktów
  Promotor: prof. dr Edward Marczewski,
  Recenzenci: doc. dr hab. Maciej Jan Mączyński, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,, ,
  6-11-1975
 • Antoni Pierzchalski: Kryterium algebraiczne równoważności quasi-konforemnej rozmaitości Riemanna
  Promotor: doc. dr hab. Julian Ławrynowicz,
  Recenzenci: prof. dr Zygmunt Charzyński, prof. dr Jan Krzyż ,
  6-11-1975
 • Tadeusz Jakubowski: Topologiczna klasyfikacja nierozmaitości
  Promotor: doc. dr hab. Roman Duda,
  Recenzenci: prof. dr Kazimierz Gęba, prof. dr Andrzej Hulanicki,, ,
  13-6-1975
 • Przemysław Tadeusz Kranz: Miary na siatkach
  Promotor: prof. dr Władysław Orlicz,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Zbigniew Semadeni,, ,
  13-6-1975
 • Jędrzej Wierzejewski: O stabilności i produktach
  Promotor: doc. dr hab. Bogdan Węglorz,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Mostowski, doc. dr hab. Leszek Pacholski, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, ,
  13-6-1975
 • Andrzej Kłopotowski: Twierdzenia graniczne dla sum zależnych wektorów losowych
  Promotor: prof. dr Zbigniew Ciesielski,
  Recenzenci: prof. dr Aleksander Pełczyński, prof. dr Kazimierz Urbanik,, ,
  13-6-1975
 • Teresa Regińska: Metody przybliżone rozwiązywania zagadnienia brzegowego dla równania różniczkowego na przedziale nieskończonym
  Promotor: prof. dr Jan Kisyński,
  Recenzenci: prof. dr Adam Bielecki, prof. dr Marek Burnat, prof. dr Adam Piskorek, ,
  12-6-1975
 • Stanisław Krajewski: Niestandardowe klasy spełniania i ich zastosowania do badania niektórych rozszerzeń teorii aksjomatycznych
  Promotor: prof. dr Andrzej Grzegorczyk,
  Recenzenci: dr hab. Wiktor Marek, prof. dr Andrzej Mostowski,, ,
  12-6-1975
 • Andrzej Kamiński: Całkowanie i operacje nieregularne
  Promotor: prof. dr Jan Mikusiński,
  Recenzenci: prof. dr Kazimierz Urbanik, prof. dr Zygmunt Zahorski,, ,
  24-1-1975
 • Wacław Szymański: Kanoniczne rozkłady funkcji operatorowych w przestrzeniach Hilberta
  Promotor: prof. dr Włodzimierz Mlak,
  Recenzenci: doc. dr hab. Franciszek Szfraniec, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,, ,
  15-11-1974
 • Teodor Przymusiński: Normalność i parazwartść w iloczynach kartezjańskich w przestrzeniach Moore'a
  Promotor: doc. dr hab. Ryszard Engelking,
  Recenzenci: doc. dr hab. Jerzy Mioduszewski, prof. dr Kazimierz Kuratowski,, ,
  15-11-1974
 • Marek Wilhelm: Konstrukcja i pewne własności rozszerzeń przestrzeni funkcyjnych typu Laniella-Stone'a
  Promotor: prof. dr Edward Marczewski,
  Recenzenci: doc. dr hab. Piotr Antosik, prof. dr Stanisław Hartman, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, ,
  15-11-1974
 • Krystyna Hartman: Redukty idempotentne i algebry minimalne
  Promotor: doc. dr hab. Jerzy Płonka,
  Recenzenci: prof. dr Edward Marczewski, prof. dr Tadeusz Traczyk,, ,
  15-11-1974
 • Czesław Siemaszko: Zasada maksimum dla gier różniczkowych w przestrzeniach Banacha
  Promotor: prof. dr Stefan Rolewicz,
  Recenzenci: prof. dr Lothar von Wolfersdorff, doc. dr hab. Andrzej Wierzbicki,, ,
  15-11-1974
 • Bogusław Czesław Hajduk: Funkcje Morse'a na rozmaitościach niejednospójnych
  Promotor: doc. dr hab. Roman Duda,
  Recenzenci: doc. dr hab. Andrzej Jankowski, prof. dr Kazimierz Gęba,, ,
  15-11-1974
 • Andrzej Wieczorek: Porównanie prawdopodobieństw na przestrzeni wyników problemu decyzyjnego
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś,
  Recenzenci: prof. dr Ashok Maitra, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,, ,
  15-11-1974
 • Andrzej Trybulec: O pewnych własnościach kontinuów przesuwalnych
  Promotor: prof. dr Karol Borsuk,
  Recenzenci: doc. dr hab. Janusz Charatonik, doc. dr Hanna Patkowska,, ,
  15-11-1974
 • Andrzej Prószyński: Odwzorowania wielomianowe modułów i formy wyższych stopni
  Promotor: prof. dr Stanisław Balcerzyk,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Białynicki-Birula, doc. dr hab. Jerzy Browkin,, ,
  15-11-1974
 • Andrzej Karafiat: Równania o pochodnych cząstkowych typu parabolicznego ze sterowaniem
  Promotor: prof. dr Andrzej Pliś,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Lasota, prof. dr Andrzej Turowicz,, ,
  15-11-1974
 • Zygmunt Knap: Nierówności różniczkowe typu parabolicznego
  Promotor: prof. dr Włodzimierz Mlak,
  Recenzenci: prof. dr Czesław Olech, prof. dr Jacek Szarski,, ,
  8-6-1974
 • Tadeusz Piotr Świrszcz: Funktory monadyczne i kategorie zbiorów wypukłych
  Promotor: doc. dr hab. Antoni Wiweger,
  Recenzenci: doc. dr hab. Jerzy Mioduszewski, prof. dr Zbigniew Semadeni,, ,
  8-6-1974
 • Paweł Grzegorz Walczak: O klasie przestrzeni różniczkowych spełniających twierdzenie o dyfeomorfizmach
  Promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Waliszewski,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Gołąb, prof. dr Roman Sikorski,, ,
  8-6-1974
 • Bogusława Bednarek-Kozek: O estymacji w wielowymiarowym modelu Gaussa
  Promotor: doc. dr hab. Witold Klonecki,
  Recenzenci: doc. dr hab. Bolesław Kopociński, prof. dr Kazimierz Urbanik,, ,
  8-6-1974
 • Nguyen Chi Bao: Funkcjonały indukowane przez procesy o przyrostach niezależnych
  Promotor: prof. dr Kazimierz Urbanik,
  Recenzenci: doc. dr hab. Ryszard Jajte, doc. dr hab. Witold Klonecki,, ,
  8-6-1974
 • Ku Thi Kim Quy: Przybliżenie różniczkowe jako charakterystyka zadań różnicowych
  Promotor: prof. dr Stefan Rolewicz,
  Recenzenci: prof. dr Marek Burnat, doc. dr Andrzej Krzywicki,, ,
  8-6-1974
 • Zbigniew Jacek Słodkowski: O własności rzutowej widm łączonych i pewnej klasie ideałów nieusuwalnych
  Promotor: prof. dr Wiesław Żelazko,
  Recenzenci: prof. dr Czesław Bessaga, prof. dr Stanisław Hartman, prof. dr Stanisław Mlak, ,
  26-1-1974
 • Stanisław Gnot: Średnia efektywność układów blokowych
  Promotor: doc. dr hab. Witold Klonecki,
  Recenzenci: doc. dr hab. Tadeusz Caliński, prof. dr Józef Łukaszewicz,, ,
  26-1-1974
 • Roman Zmyślony: Kwadratowe nieobciążone estymatory komponentów wariacyjnych w modelach losowych
  Promotor: prof. dr Witold Klonecki,
  Recenzenci: prof. Bolesław Kopociński, prof. dr Józef Łukaszewicz,, ,
  26-1-1974
 • Leon Gulgowski: Twierdzenie o periodyczności dla K-teorii wyznaczonej przez algebrę von Neumanna
  Promotor: doc. dr hab. Kazimierz Gęba,
  Recenzenci: prof. dr Bogdan Bojarski, doc. dr Andrzej Jankowski,, ,
  26-1-1974
 • Krzysztof Rafał Apt: Niefinestyczne reguły wnioskowania
  Promotor: prof. dr Andrzej Mostowski,
  Recenzenci: doc. dr Leszek Pacholski, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,, ,
  26-1-1974
 • Kazimierz Cegiełka: Koneksje w modułach różniczkowych
  Promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Waliszewski,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Gołąb, prof. dr Roman Sikorski,, ,
  26-1-1974
 • Jerzy Wilkowski: O istnieniu rozwiązań równania całkowo-funkcyjnego w przestrzeni Banacha
  Promotor: prof. dr Stefan Rolewicz,
  Recenzenci: prof. dr Adam Bielecki, doc. dr hab. Andrzej Wierzbicki,, ,
  26-1-1974
 • Iwo Labuda: O pewnych zagadnieniach związanych z twierdzeniami typu Orlina-Pettisa
  Promotor: prof. dr Władysław Orlicz,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Zbigniew Semadeni,, ,
  26-1-1974
 • Arkadiusz Jan Michał Płoski: Rozwązania formalne i zbieżne równań analitycznych
  Promotor: prof. dr Stanisław Łojasiewicz,
  Recenzenci: prof. dr Bogdan Bojarski, prof. dr Józef Siciak,, ,
  26-1-1974
 • Nguyen Xuan Liem: Zastosowanie transformacji naturalnych i uogólnionych transformacji naturalnych do pewnych zagadnień analizy funkcjonalnej
  Promotor: prof. dr Zbigniew Semadeni,
  Recenzenci: prof. dr Czesław Bessaga, doc. dr hab. Antoni Wiweger,, ,
  26-1-1974
 • Dang Quang: Modele semi-Leontiewowskie i regionalizacja technologii
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś,
  Recenzenci: doc. dr Adam Suliński, prof. dr Mieczysław Warmus,, ,
  26-1-1974
 • Jacenty Kloch: Regularna sterowalność układów z opóźnieniem
  Promotor: prof. dr Andrzej Turowicz,
  Recenzenci: prof. Henryk Górski, prof. dr Zofia Mikołajska-Mlak,, ,
  20-10-1973
 • Szymon Dolecki: Obserwowalność rozkładu temperatury w pręcie
  Promotor: prof. dr Stefan Rolewicz,
  Recenzenci: doc. dr Kazimierz Malanowski, prof. dr Adam Piskorek, prof. dr Andrzej Schinzel, ,
  16-6-1973
 • Marek Mieczysław Karpiński: Wolnostrukturowe automaty dendrytowe
  Promotor: prof. dr Władysław Orlicz,
  Recenzenci: prof. dr Zdzisław Pawlak, prof. dr Tadeusz Puchałka,, ,
  16-6-1973
 • Kazimierz Alster: Multyplikatywność subparazwartości w klasie uogólnionych przestrzeni uporządkowanych
  Promotor: doc. dr Ryszard Engelking,
  Recenzenci: prof. dr Kazimierz Kuratowski, doc. dr Jerzy Mioduszewski,, ,
  16-6-1973
 • Jan Janas: Całki półspektralne i i indukowane przez nie odwzorowania
  Promotor: prof. dr Włodzimierz Mlak,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Lasota, prof. dr Wiesław Żelazko,, ,
  16-6-1973
 • Andrzej Kozek: Odwrotny problem Cauchy'ego i nieobciążona estymacja
  Promotor: doc. dr Witold Klonecki,
  Recenzenci: prof. dr Adam Rybarski, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,, ,
  16-6-1973
 • Maksymilian Boratyński: Wymiar injektywny granic prostych i odwrotnych modułów
  Promotor: prof. dr Andrzej Białynicki-Birula,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Balcerzyk, doc. dr Jerzy Browkin,, ,
  27-1-1973
 • Andrzej Fitzke: Metoda siatek dla nieliniowych układów równań o pochodnych cząstkowych
  Promotor: prof. dr Andrzej Pliś,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Lasota, prof. dr Czesław Olech,, ,
  27-1-1973
 • Marek Dariusz Bożejko: Zbiory Sidona w nieprzemiennej analizie harmonicznej
  Promotor: prof. dr Stanisław Hartman,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Hulanicki, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,, ,
  26-1-1973
 • Włodzimierz Kwasowiec: Instrukcje maszyn adresowych
  Promotor: prof. dr Zdzisław Pawlak,
  Recenzenci: dr hab. Andrzej Blikle, prof. dr Helena Rasiowa,, ,
  27-10-1972
 • Ryszarda Rempała: Problem optymalizacji kosztów produkcji i magazynowania w dwutorowym modelu zapasów
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś,
  Recenzenci: dr hab. Andrzej Blikle, prof. dr Czesław Olech,, ,
  27-10-1972
 • Longina Mardoń: Domknięta postać modelu Morgensterna-Thompsona otwartej gospodarki
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś,
  Recenzenci: doc. dr hab. Cezary Józefiak, doc. dr Adam Suliński,, ,
  27-10-1972
 • Grażyna Pankiewicz: Sterowanie układami opisywanymi równaniami różniczkowymi w przestrzeniach Banacha
  Promotor: prof. dr Stefan Rolewicz,
  Recenzenci: doc. dr hab. Jacek Kudrewicz, prof. dr Czesław Olech,, ,
  27-10-1972
 • Grażyna Maria Toruńczyk: Zanurzenia gier statystycznych w gry uniwersalne
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś,
  Recenzenci: dr hab. Robert Bartoszyński, prof. dr Mieczysław Warmus,, ,
  27-10-1972
 • Stanisław Bylka: Horyzont w dynamicznych problemach optymalizacji na multigrafach i jego zastosowanie w teorii zapasów
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś,
  Recenzenci: prof. dr Józef Łukaszewicz, doc. dr Adam Suliński, prof. dr Andrzej Turowicz, ,
  17-6-1972
 • Marek Adam Pieńkowski: Procesy nieskończenie podzielne i całki stochastyczne w przestrzeniach liniowych
  Promotor: prof. dr Kazimierz Urbanik,
  Recenzenci: prof. dr Zbigniew Ciesielski, doc. dr hab. Ryszard Jajte,, ,
  17-6-1972
 • Krzysztof Józef Nowak: Aproksymacja rozwiązań równań różniczkowych liniowych w przestrze niach Banacha przez procesy różnicowe
  Promotor: doc. dr hab. Jan Kisyński,
  Recenzenci: prof. dr Adam Bielecki, doc. dr hab. Adam Piskorek,, ,
  17-6-1972
 • Jorgen Nielsen Niels: O Banachowskich ideałach określonych przez struktury Banachowskie i ich zastosowanie
  Promotor: prof. dr Aleksander Pełczyński,
  Recenzenci: prof. dr Czesław Bessaga, prof. dr Zbigniew Ciesielski,, ,
  17-6-1972
 • Jan Waszkiewicz: O teorii produktów uogólnionych systemów relacyjnych
  Promotor: prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Grzegorczyk, prof. dr Andrzej Mostowski,, ,
  17-6-1972
 • Jan Komar: O punktach równowagi oligopolu
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś,
  Recenzenci: doc. dr hab. Zbigniew Czerwiński, prof. dr Edward Sąsiada,, ,
  17-6-1972
 • Anna Róża Włodarska-Dymitruk: Rozwiązywania wykładniczo-okresowe równań różniczkowo-różnicowych
  Promotor: dr hab. Danuta Przeworska-Rolewicz,
  Recenzenci: doc. dr hab. Jacek Kudrewicz, prof. dr Jacek Szarski,, ,
  22-1-1972
 • Tadeusz Bromek: Wzrost gospodarczy w rozkladalnych modelach von Neumanna i jego ograniczenie przez płace i konsumpcje
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś,
  Recenzenci: doc. dr hab. Zbigniew Czerwinski, prof. dr Edward Sąsiada, doc. dr Adam Suliński, ,
  21-1-1972
 • Barbara Mażbic-Kulma: Pochodna algebraiczna i równania różniczkowo-funkcyjne
  Promotor: dr hab. Danuta Przeworska-Rolewicz,
  Recenzenci: prof. dr Adam Bielecki, prof. dr Andrzej Turowicz,, ,
  21-1-1972
 • Jerzy Maciej Jurkiewicz: Funktor automorfizmów schematu
  Promotor: prof. dr Andrzej Białynicki-Birula,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Balcerzyk, doc. dr hab. Jerzy Browkin,, ,
  23-10-1971
 • Jan Krempa: Związki między pewnymi otwartymi problemami teorii pierścieni nieprzemiennych
  Promotor: doc. dr hab. Adam Suliński,
  Recenzenci: doc. dr hab. Jerzy Browkin, prof. dr Edward Sąsiada,, ,
  23-10-1971
 • Zdzisław Herer: Rozszerzanie miar o wartościach w grupach topologicznych
  Promotor: prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,
  Recenzenci: prof. dr Edward Marczewski, doc. dr hab. Władysław Narkiewicz,, ,
  22-10-1971
 • Rudolf Ludwik Ruprecht: O przedłużaniu przekształceń z podzbiorów gęstych
  Promotor: prof. dr Bronisław Knaster,
  Recenzenci: dr hab. Ryszard Engelking, prof. dr Bronisław Knaster, doc. dr hab. Jerzy Mioduszewski, ,
  22-10-1971
 • Kazimierz Musiał: Granice projektywne doskonałych przestrzeni miarowych i regularne prawdopodobieństwa warunkowe
  Promotor: prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,
  Recenzenci: prof. dr Adam Rybarski, prof. dr Kazimierz Urbanik,, ,
  22-10-1971
 • Józef Krasinkiewicz: O hiperprzestrzeniach continuów metrycznych
  Promotor: prof. dr Kazimierz Kuratowski,
  Recenzenci: doc. dr hab. Janusz Charatonik, dr hab. Ryszard Engelking,, ,
  22-10-1971
 • Jacek Kazimierz Kuiński: Ewolucja średniej liczby cząstek w kaskadzie z podwajaniem energii
  Promotor: prof. dr Kazimierz Urbanik,
  Recenzenci: dr hab. Witold Klonecki, prof. dr Adam Rybarski,, ,
  22-10-1971
 • Zdzisław Grodzki: Formalizacja oraz badanie podstawowych własności pewnej klasy argorytmów
  Promotor: dr hab. Zdzisław Pawlak,
  Recenzenci: prof. dr Adam Bielecki, prof. dr Leon Łukaszewicz,, ,
  19-6-1971
 • Joachim Leon Domsta: Konstrukcja bazy w przestrzeniach funkcji gładkich
  Promotor: prof. dr Zbigniew Ciesielski,
  Recenzenci: doc. dr hab. Czesław Bessaga, prof. dr Aleksander Pełczyński,, ,
  19-6-1971
 • Adam Henryk Toruńczyk: K-szkielety i zbiory pochłaniające w zupełnych przestrzeniach metrycznych
  Promotor: doc. dr hab. Czesław Bessaga,
  Recenzenci: doc. dr hab. Kazimierz Gęba, prof. dr Aleksander Pełczyński,, ,
  19-6-1971
 • Stanisław Piasta: Schematy różnicowe dla układów równań różniczkowych cząstkowych typu mieszanego
  Promotor: doc. dr hab. Andrzej Krzywicki,
  Recenzenci: doc. dr hab. Marek Burnat, doc. E.G. Diakonow,, ,
  22-1-1971
 • Marian Andrzej B. Wolanowski: Związki między ekstremami całek parametrycznych i całek zwykłych
  Promotor: prof. dr Krzysztof Tatarkiewicz,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Stefan Rolewicz,, ,
  22-1-1971
 • Lech Henryk Górniewicz: Pewne twierdzenia o punktach stałych odwzorowań wielowartościowych
  Promotor: doc. dr hab. Kazimierz Gęba,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Balcerzyk, prof. dr Karol Borsuk, doc. dr hab. Karol Sieklucki, ,
  22-1-1971
 • Leszek Pacholski: O przeliczalnie zwartych produktach zredukowanych
  Promotor: prof. dr Czeslaw Ryll-Nardzewski,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Grzegorczyk, prof. dr Andrzej Mostowski, prof. dr Jerzy Słupecki, ,
  22-6-1970
 • Helena Spirydonow: Własności pewnych przestrzeni funkcji ciągłych
  Promotor: dr hab. Zbigniew Semadeni,
  Recenzenci: doc. dr Czesław Bessaga, prof. dr Roman Sikorski,, ,
  22-6-1970
 • Andrzej Tyc: Spójny i dokładny ciąg stabilnych funktów pochodnych
  Promotor: prof. dr Stanisław Balcerzyk,
  Recenzenci: dr hab. Andrzej Białynicki-Birula, doc. dr Adam Suliński,, ,
  22-6-1970
 • Wiktor Szczyrba: Różniczkowanie w pewnych klasach przestrzeni lokalnie wypukłych
  Promotor: prof. dr Krzysztof Maurin,
  Recenzenci: dr hab. Włodzimierz Mlak, dr hab. Wacław Zawadowski,, ,
  20-3-1970
 • Rastislav Telgarsky: Przestrzenie C-rozproszone i produkt przestrzeni parazwartych
  Promotor: prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,
  Recenzenci: dr hab. Ryszard Engelking, doc. dr Jerzy Mioduszewski,, ,
  20-3-1970
 • Antoni Wawrzyńczyk: Dwoistość w teorii reprezentacji grup
  Promotor: prof. dr Andrzej Hulanicki,
  Recenzenci: dr hab. Ryszard Rączka,,, ,
  24-1-1970
 • Tadeusz Józefiak: Rezolwenty Tate'a przemiennych z gradacją
  Promotor: prof. dr Stanisław Balcerzyk,
  Recenzenci: doc. dr Andrzej Białynicki-Birula, doc. dr Adam Suliński,, ,
  28-6-1969
 • Piotr Mankiewicz: O ciągłości w topologii indukowanej funkcjonałów ciągowo ciągłych na podprzestrzeniach przestrzeni liniowej lokalnie wypukłej
  Promotor: doc. dr Wojciech Słowikowski,
  Recenzenci: doc. dr Julian Musielak, doc. dr Zbigniew Semadeni,, ,
  28-6-1969
 • Zbigniew Furdzik: O własnościach pewnych rozkładów przestrzeni topologicznych na iloczyny kartezjańskie
  Promotor: prof. dr Roman Sikorski,
  Recenzenci: doc. dr Andrzej Lelek, doc. dr Jerzy Mioduszewski,, ,
  22-11-1968
 • Stanisław Kwapień: Metody analityczne w półklasycznej teorii potencjału
  Promotor: doc. dr Zbigniew Ciesielaski,
  Recenzenci: doc. dr Czesław Bessaga, doc. dr Aleksander Pełczyński,, ,
  22-11-1968
 • Zenon Szoda: Zagadnienia brzegowe dla układów wielowymiarowych równań różnicowych liniowych
  Promotor: doc. dr Andrzej Turowicz,
  Recenzenci: prof. dr Zdzisław Opial, prof. dr Andzej Pliś,, ,
  8-6-1968
 • Władysław Kierat: O rozszerzeniu przestrzeni liniowych z pochodną
  Promotor: prof. dr Andrzej Alexiewicz,
  Recenzenci: prof. dr Adam Bielecki,,, ,
  8-6-1968
 • Wilhelmina Smajdor: Lokalne analityczne rozwiązywanie równania funkcyjnego phi (z)=h(z,phi[+(z)])
  Promotor: doc. dr Marek Kuczna,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Gołąb, prof. dr Jerzy Górski,, ,
  8-6-1968
 • Roman Kiełpiński: O charakteryzacji i strukturze modułów P - serwantnie injektywnych
  Promotor: prof. dr Edward Sąsiada,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Balcerzyk, doc. dr Adam Suliński,, ,
  8-6-1968
 • Kalindi Singbal-Vedak: Semigroups of operators on a locally convex space
  Promotor: doc. dr Stefan Rolewicz,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Adam Bielecki, doc. dr Jan Kisyński, ,
  8-6-1968
 • Grzegorz Rozenberg: Automaty i zdarzenia jednokształtne
  Promotor: doc. dr Zdzisław Pawlak,
  Recenzenci: prof. dr Leon Łukaszewicz, prof. dr Jerzy Słupecki,, ,
  8-6-1968
 • Siemion Fajtlowicz: O wymianie zbiorów niezależnych w algebrach abstrakcyjnych
  Promotor: prof. dr Edward Marczewski,
  Recenzenci: prof. dr Adam Suliński, prof. dr Kazimierz Urbanik,, ,
  20-1-1968
 • Jan Wójcik: O liczbach pierwszych w postępach arytmetycznych specjalnych
  Promotor: doc. dr Andrzej Schinzel,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Hartman, prof. dr Wacław Sierpiński, prof. dr Włodzimierz Staś, ,
  23-6-1967
 • Andrzej Jacek Blikle: Matematyczne aspekty organizacji maszyn bezadresowych
  Promotor: dr Zdzisław Pawlak,
  Recenzenci: prof. dr Leon Łukaszewicz, prof. dr Andrzej Mostowski, prof. dr Helena Rasiowa, ,
  18-6-1966
 • Monika Karłowicz: Twierdzenia o rodzinach zbiorów przecinających się i ich zastosowania topologiczne
  Promotor: prof. dr Kazimierz Kuratowski,
  Recenzenci: prof. dr Karol Borsuk, doc. dr Jerzy Mioduszewski,, ,
  21-1-1966
 • Kazimierz Malanowski: O niejednoznacznym sterowaniu czasowo-optymalnym układów liniowych
  Promotor: dr Stefan Rolewicz,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Adam Bielecki, doc. dr Czesław Olech, ,
  26-6-1965
 • Antoni Mazurkiewicz: O problemie czytania dla pewnych języków formalnych
  Promotor: prof. dr Leon Łukaszewicz,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Mostowski, doc. dr Zdzisław Pawlak, prof. dr Jerzy Słupecki, ,
  26-6-1965
 • Elżbieta Pleszczyńska: Moc testu a rozdzielność hipotez w projektowaniu badań statystycznych
  Promotor: prof. dr Jan Oderfeld,
  Recenzenci: doc. dr Stanisław Gładysz, doc. dr Józef Łukaszewicz, prof. dr Jan Oderfeld, ,
  10-4-1965
 • Stanisław Waligórski: Równania w algebrach domknięć i ich zastosowania
  Promotor: prof. dr Andrzej Grzegorczyk,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Grzegorczyk, prof. dr Helena Rasiowa,, ,
  10-10-1964
 • Krzysztof Moszyński: O pewnej metodzie rozwiązywania zagadnienia wartości własnych dla samosprzężonego układu równań różniczkowych zwyczajnych
  Promotor: prof. dr Krystyn Bochenek,
  Recenzenci: prof. dr Mieczysław Altman, prof. dr Lech Włodarski, doc. dr Czesław Olech, ,
  10-10-1964
 • Andrzej Rotkiewicz: O własnościach wyrażenia a^n +- b^n
  Promotor: prof. dr Wacław Sierpiński,
  Recenzenci: prof. dr Antoni Wakulicz, prof. dr Andrzej Schinzel,, ,
  9-11-1963
 • Wiesław Szlenk: O pewnych własnościach ciągów słabo zbieżnych w przestrzeniach Banacha
  Promotor: prof. dr Stanisław Mazur,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Roman Sikorski,, ,
  22-6-1963
 • Eugeniusz Fidelis: Badanie łącznych rozkładów zmiennych losowych dwupunktowych
  Promotor: prof. dr Jan Oderfeld,
  Recenzenci: doc. dr Józef Łukaszewicz, prof. dr Czesław Rajski, prof. dr Kazimierz Urbanik, ,
  24-11-1962
 • Andrzej Wakulicz: Metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych kwaziliniowych typu hiperbolicznego
  Promotor: prof. dr Mieczysław Altman,
  Recenzenci: prof. dr Zygmunt Butlewski, doc. dr Krzysztof Maurin, ,
  24-11-1962
 • Zdzisław Polniakowski: Polynomial Hausdorff transformations
  Promotor: prof. dr Władysław Orlicz,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Mazur, doc. dr Lech Włodarski,, ,
  6-10-1962
 • Wacław Zawadowski: Reprezentacje archimedesowskich algebr uporządkowanych przez algebry funkcji
  Promotor: prof. dr Roman Sikorski,
  Recenzenci: prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, doc. dr Krzysztof Maurin,, ,
  14-4-1962
 • Otomar Karwowski: Linie i punkty wierzchołkowe powierzchni
  Promotor: prof. dr Stanisław Gołąb,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Gołąb, doc. dr hab. Halina Łopuszańska, doc. dr Tadeusz Trajdos, ,
  14-4-1962
 • Ira Koźniewska: Własności graniczne łańcuchów Markowa
  Promotor: prof. dr Edward Marczewski,
  Recenzenci: prof. dr Henryk Greniewski, prof. dr Kazimierz Urbanik, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, ,
  14-10-1961
 • Ryszard Engelking: O pewnych uzwarceniach przestrzeni topologicznych
  Promotor: prof. dr Kazimierz Kuratowski,
  Recenzenci: prof. dr Karol Borsuk, prof. dr Kazimierz Kuratowski, prof. dr Stefan Straszewicz, ,
  24-6-1961
 • Roman Duda: O zbiorach dwuspójnych
  Promotor: prof. dr Bronisław Knaster,
  Recenzenci: prof. dr Karol Borsuk, prof. dr Kazimierz Kuratowski, prof. dr Stefan Straszewicz, ,
  24-6-1961
 • Leon Witold Nitka: Charakteryzacja metryczna topologii kostki n-wymiarowej
  Promotor: prof. dr Edward Marczewski,
  Recenzenci: prof. dr Karol Borsuk, prof. dr Bronisław Knaster, doc. dr Krzysztof Tatarkiewicz, ,
  23-6-1961
 • Adam Buraczewski: Systemy wyznacznikowe dla uogólnionych operatorów Fredholma
  Promotor: prof. dr Roman Sikorski,
  Recenzenci: doc. dr Tadeusz Leżański, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, prof. dr Zygmunt Zahorski, ,
  6-5-1961
 • Stanisław Świerczkowski: Relacje cyklicznego porządku na zbiorach liczb całkowitych i na grupach
  Promotor: prof. dr Wacław Sierpiński,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Hartman, prof. dr Hugo Steinhaus, prof. dr Zygmunt Zahorski, ,
  21-1-1961
 • Witold Bogdanowicz: Zastosowanie teorii przestrzeni dwunormowych do teorii liniowych metod limesowalności
  Promotor: prof. dr Stanisław Mazur,
  Recenzenci: prof. dr Władysław Orlicz, prof. dr Roman Sikorski,, ,
  8-10-1960
 • Tomasz Pietrzykowski: Programowanie nieliniowe
  Promotor: doc. dr Leon Łukaszewicz,
  Recenzenci: doc. dr Krystyn Bochenek, doc. dr Wieslaw Sadowski, prof. dr Mieczysław Warmus, ,
  8-10-1960
 • Andrzej Lasota: O pewnym problemie granicznym dla równania struny drgającej
  Promotor: prof. dr Tadeusz Ważewski,
  Recenzenci: prof. dr Adam Bielecki, doc. dr Krystyn Bochenek, prof. dr Jacek Szarski, ,
  8-10-1960
 • Andrzej Hulanicki: O grupach abelowych zwartych
  Promotor: prof. dr Stanisław Hartman,
  Recenzenci: prof. dr Jerzy Łoś, prof. dr Kazimierz Urbanik,, ,
  8-10-1960
 • Andrzej Schinzel: O pewnych zagadnieniach z arytmetycznej teorii ułamków łańcuchowych
  Promotor: prof. dr Wacław Sierpiński,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Hartman, doc. dr Antoni Wakulicz,, ,
  4-6-1960
 • Andrzej Ehrenfeucht: Applications of games to problems of definability and decidobility in the theory of ordinals (Zastosowanie gier do problemów definiowalności i roztrzygalności w teorii liczbporządkowych
  Promotor: prof. dr Andrzej Mostowski,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Jaśkowski, prof. dr Jerzy Słupecki,, ,
  9-4-1960
 • Wiesław Żelazko: O pierścieniach lokalnie ograniczonych i m - wypukłych
  Promotor: prof. dr Stanisław Mazur,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Roman Sikorski,, ,
  23-1-1960
 • Robert Bartoszyński: O słabej zbieżności miar
  Promotor: prof. dr Marek Fisz,
  Recenzenci: prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, doc. dr Kazimierz Urbanik,, ,
  23-1-1960
 • Andrzej Włodzimierz Mostowski: O podgrupach grup wolnych dla rozmaitości grup
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Hartman, prof. dr Helena Rasiowa,, ,
  23-1-1960
 • Wojciech Żakowski: Zagadnienia brzegowe ciągłe i nieciągłe w teorii funkcji analitycznych
  Promotor: prof. dr Witold Pogorzelski,
  Recenzenci: prof. dr Jan Mikusiński, prof. dr Roman Sikorski, doc. dr Janina Wolska-Bochenek, ,
  31-10-1959
 • Stanisław Trybuła: O minimaksowej estymacji
  Promotor: prof. dr Hugo Steinhaus,
  Recenzenci: prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, doc. dr Stefan Zubrzycki,, ,
  31-10-1959
 • Edward Sąsiada: O problemie rozczepialności grup abelowych mieszanych
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Hartman, prof. dr Andrzej Mostowski,, ,
  31-10-1959
 • Tadeusz Traczyk: O homomorfizmach indukowanych przez funkcje
  Promotor: prof. dr Roman Sikorski,
  Recenzenci: prof. dr Edward Marczewski, prof. dr Helena Rasiowa,, ,
  25-6-1959
 • Stanisław Mrówka: Zarys teorii Q - przestrzeni i ich zastosowań
  Promotor: prof. dr Kazimierz Kuratowski,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Mazur, prof. dr Roman Sikorski,, ,
  25-6-1959
 • Stanisław Balcerzyk: O grupach ilorazowych pewnych podgrup zupełnej sumy prostej beztorsyjnych grup abelowych
  Promotor: prof. dr Jerzy Łoś,
  Recenzenci: prof. dr Laszko Fuchs, prof. dr Stanisław Hartman,, ,
  25-6-1959
 • Andrzej Zięba: O teorii gier
  Promotor: prof. dr Hugo Steinhaus,
  Recenzenci: prof. dr Adam Bielecki, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,, ,
  25-6-1959
 • Andrzej Szybiak: Badanie pewnych miar i ciągów związanych z punktami ekstremalnymi zbiorów
  Promotor: prof. dr Franciszek Leja,
  Recenzenci: prof. dr Adam Bielecki, doc. dr Jerzy Górski,, ,
  25-6-1959
 • Jacek Wojtowicz: 1) Metody sprowadzania równań czwartego i piątego rzędu monografi cznego do postaci kanonicznych 2) O poprawnej definicji wielomianu nomograficznego oraz o ciągłości i różniczkowalności uogólnio-nych wielomianów nomograficznych
  Promotor: prof. dr Edward Otto,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Gołąb, prof. dr Jan Mikusiński, prof. dr Mieczysław Warmus, ,
  9-5-1959
 • Antoni Wiweger: Przestrzenie liniowe z topologią mieszaną
  Promotor: prof. dr Roman Sikorski,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,, ,
  9-5-1959
 • Jerzy Albrycht: Teoria przestrzeni Marcinkiewicza - Orlicza i pewne jej zastosowania
  Promotor: prof. dr Władysław Orlicz,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Hartman, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,, ,
  17-1-1959
 • Aleksander Pełczyński: Izomorficzne własności przestrzeni Banacha związane ze słabą bezwarunkową zbieżnością szeregów
  Promotor: prof. dr Stanisław Mazur,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Władysław Orlicz,, ,
  12-12-1958
 • Danuta Przeworska-Rolewicz: O układach równań całkowych mocno-osobliwych
  Promotor: prof. dr Witold Pogorzelski,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Mazur, prof. dr Jacek Szarski,, ,
  11-10-1958
 • Czesław Bessaga: O własnościach baz Schaudera dla pewnych klas przestrzeni typu F
  Promotor: prof. dr Stanisław Mazur,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Władysław Orlicz,, ,
  11-10-1958
 • Lidia Maurin: O Fourierowskim rozwiązywaniu zagadnień mieszanych w dowolnych obszarach dla pewnej klasy niejednorodnych układów równwń różnicz kowych o pochodnych cząstkowych
  Promotor: prof. dr Jan Mikusiński,
  Recenzenci: prof. dr Mieczysław Altman, doc. dr Stanisław Łojasiewicz,, ,
  21-6-1958
 • Henryk Fast: Pole koła ugólnionego jako funkcja jego promienia
  Promotor: prof. dr Hugo Steinhaus,
  Recenzenci: prof. dr Adam Bielecki, prof. dr Stanisław Hartman,, ,
  21-6-1958
 • Czesław Olech: O koincydencji asymptotycznej zbiorów usłanych przez całki dwu układów równań różniczkowych zwyczajnych
  Promotor: prof. dr Tadeusz Ważewski,
  Recenzenci: prof. dr Adam Bielecki, prof. dr Jacek Szarski,, ,
  26-4-1958
 • Antoni Kosiński: Badania nad strukturą topologiczną wielościanów i rozmaitości
  Promotor: prof. dr Karol Borsuk,
  Recenzenci: prof. dr Karol Borsuk, prof. dr Kazimierz Kuratowski,, ,
  26-4-1958
 • Adam Piskorek: O pewnych własnościach całek równania parabolicznego i ich zastosowaniu do zagadnień brzegowych
  Promotor: prof. dr Witold Pogorzelski,
  Recenzenci: prof. dr Mirosław Krzyżański, doc. dr Krzysztof Maurin,, ,
  26-4-1958
 • Zofia doc. dr (starego typu) Szmydt: Problemy graniczne nowego typu dla równań różniczkowych cząstkowych hiperbolicznych (praca składa się z sześciu prac)
  Promotor: ,
  Recenzenci: prof. dr Adam Bielecki, prof. dr Tadeusz Ważewski,, ,
  22-2-1958
 • Wojciech Słowikowski: Theory of extensions of operator systems
  Promotor: prof. dr Roman Sikorski,
  Recenzenci: prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, doc. dr Stanisław Łojasiewicz,, ,
  22-2-1958
 • Mieczysław doc.dr starego typu Warmus: Funkcje nomogramowalne
  Promotor: ,
  Recenzenci: prof. dr Stefan Straszewicz, prof. dr Władysław Ślebodzinski,, ,
  22-2-1958
 • Andrzej doc. k. nauk Pliś: praca doktorska składa się z 4 prac dotyczące charakterystyk równania o pochodnych cząstkowych rzędu pierwszego i ich zastosowań
  Promotor: ,
  Recenzenci: prof. dr Adam Bielecki, prof. dr Tadeusz Ważewski,, ,
  26-10-1957
 • Wojciech Jaworski: Programowana maszyna cyfrowa z nową budową instrukcji
  Promotor: doc. Romuald Marczyński,
  Recenzenci: doc. dr Henryk Greniewski, doc. dr Leon Łukaszewicz,, ,
  28-6-1957
 • Stanisław doc. dr starego typu Łojasiewicz: praca doktorska składa się z zespołu dwóch tematycznie związanych prac z zakresu teorii dystrybucji
  Promotor: ,
  Recenzenci: prof. dr Jan Mikusiński, prof. dr Roman Sikorski,, ,
  28-6-1957
 • Jacek prof. dr (starego typu) Szarski: praca doktorska składa się z 6 prac z zakresu nierówności różniczkowych, głównie o pochodnych cząstkowych oraz ich zastosowań
  Promotor: ,
  Recenzenci: prof. dr Mieczysław Biernacki, prof. dr Tadeusz Ważewski,, ,
  28-6-1957
 • Abraham Goetz: Metryki i miary niezmiennicze w przestrzeniach jednorodnych
  Promotor: prof. dr Władysław Ślebodziński,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Hartman, prof. dr Roman Sikorski,, ,
  28-6-1957
 • Adam Rybarski: Metody wariacyjne w teorii generatora synchronicznego
  Promotor: prof. dr Stefan Drobot,
  Recenzenci: prof. dr Paweł J. Nowacki, prof. dr Witold Pogorzelski, prof. dr Władysław Ślebodziński, ,
  10-5-1957
 • Stanisław prof.dr starego typu Jaśkowski: Praca z zakresu metod rozstrzygalności w matematyce składa się z zespołu dwóch prac
  Promotor: ,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Mostowski, prof. dr Jerzy Słupecki,, ,
  8-12-1956
 • Adam prof. dr (starego typu) Bielecki: Praca składa się z zespołu trzech prac dotyczących równań paratyngensowych
  Promotor: ,
  Recenzenci: prof. dr Mieczysław Biernacki, prof. dr Tadeusz Ważewski,, ,
  8-12-1956
 • Leszek Martini: Rozwiązywanie walca jednorodnego, obustronnie ściętego, który jest elementem tocznym ruchomego łożyska mostu
  Promotor: prof. dr Stanisław Gołąb,
  Recenzenci: prof. dr Jarosław Naleszkiewicz, doc. dr Jerzy Górski,, ,
  22-6-1956
 • Helena doc. dr (starego typu) Rasiowa: Algebraiczne modele teorii elementarnych i ich zastosowania składa się praca z 2 prac
  Promotor: ,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Mostowski, prof. dr Jerzy Słupecki,, ,
  22-6-1956
 • Stanisław Gładysz: Losowe twierdzenia ergodyczne, jego uogólnienia i zastosowania
  Promotor: prof. dr Edward Marczewski,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Hartman, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, prof. dr Edward Marczewski (ref. C.K.K.), ,
  21-4-1956
 • Tadeusz Iwiński: O zastosowaniu transformacji Laplace'a do statyki belek
  Promotor: prof. dr Stanisław Turski,
  Recenzenci: prof. dr Witold Nowacki, prof. dr Tadeusz Ważewski, prof. dr Wacław Olszak (ref. C.K.K.), ,
  17-12-1955
 • Jan Włodzimierz Jaworowski: O zbiorach antypodycznych na sferze i inwolucjach w przestrzeniach metrycznych
  Promotor: prof. dr Karol Borsuk,
  Recenzenci: prof. dr Kazimierz Kuratowski, prof. dr Kazimierz Zarankiewicz, prof. dr Adam Bielecki (ref. C.K.K.), ,
  17-12-1955
 • Jan prof. dr (starego typu) Mikusiński: Nowe podstawy rachunku operatorowego
  Promotor: ,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Mazur, prof. dr Hugo Steinhaus, prof. dr Tadeusz Ważewski (ref. C.K.K.), ,
  4-6-1955
 • Roman prof. dr (starego typu) Sikorski: Praca doktorska składa się z zespołu pięciu prac pod tytułem: "Ciała niezależne i produkowanie Kartezjańskie"
  Promotor: ,
  Recenzenci: prof. dr Edward Marczewski, prof. dr Stanisław Mazur, prof. dr Władysław Orlicz (ref. z ramienia C.K.K.), ,
  19-2-1955
 • Tadeusz Leżański: Teoria Fredholma równań liniowych w przestrzeniach Banacha
  Promotor: prof. dr Stanisław Mazur,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Orlicz (również z ramienia C.K.K.), prof. dr Roman Sikorski,, ,
  18-12-1954
 • Lech Włodarski: Ciągłe metody limesowalności
  Promotor: prof. dr Stanisław Mazur,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Władysław Orlicz, prof. dr Roman Sikorski (C.K.K.), ,
  18-12-1954
 • Jerzy prof.(dr starego typu) Łoś: 1\ Algebraizacja metodologii elementarnych teorii dedukcyjnych 2\ O rozszerzaniu modeli
  Promotor: ,
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Mostowski, prof. dr Jerzy Słupecki,, ,
  18-12-1954
 • Lech Dubikajtis: Aksjomatyka geometrii kul (Liego)
  Promotor: prof. dr Stanisław Jaśkowski,
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Gołąb, prof. dr Andrzej Mostowski, prof. dr Edward Otto, ,
  26-6-1954
 • Witold Kleiner: Powód twierdzenia, Osgooda-Caratheodory'ego metodą punktów ekstremalnych
  Promotor: prof. dr Franciszek Leja,
  Recenzenci: prof. dr Mieczysław Biernacki, prof. dr Karol Borsuk, prof. dr Julian Bonder, ,
  6-3-1954
 • Stefan Zubrzycki: O zmiennych losowych równoważnych
  Promotor: prof. dr Hugo Steinhaus,
  Recenzenci: prof. dr Edward Mowczewski, prof. dr Roman Sikorski, prof. dr Marek Fisz, ,
  6-3-1954
 • Andrzej Pliś: O problemie integralnego istnienia całek równania liniowego o pochodnych cząstkowych rzędu pierwszego
  Promotor: prof. dr Tadeusz Ważewski,
  Recenzenci: prof. dr Adam Bielecki, prof. dr Władysław Orlicz, prof. dr Roman Sikorski, ,
  23-1-1954
 • Andrzej Kirkor: O łukach prostych i zbiorach antoinowskich
  Promotor: prof. dr Karol Borsuk,
  Recenzenci: prof. dr Kazimierz Kuratowski, prof. dr Bronisław Knaster,, ,
  23-1-1954

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image