JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

OZwRCIN

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)

Nazwa programu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, oś II E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.
 

Nazwa projektu:
 
 
Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)
 
 
Całkowity koszt inwestycji:
 
526 770 zł


Wartość dofinansowania:
80 964,549 zł

Krótki opis projektu:
 

Celem tego trzyletniego projektu jest zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego. Zbiory do tej pory dostępne jedynie w siedzibach 16 Partnerów (instytutów naukowych), biorących udział w Projekcie, po zdigitalizowaniu udostępniane są bez żadnych ograniczeń, na wolnych licencjach i nieodpłatnie na portalu rcin.org.pl. Otwiera to nowe możliwości badawcze, weryfikacyjne
i poznawcze w zakresie różnorodnych obszarów nauki: nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, humanistycznych, społecznych, medycznych oraz rolniczych i leśnych. Zasięg wykorzystania ucyfrowionych zasobów jest międzynarodowy. Z efektów Projektu korzystają zarówno dotychczasowi jak i nowi użytkownicy platformy rcin.org.pl, w tym polskie i międzynarodowe środowiska naukowe.

W Projekcie planowane jest zdigitalizowanie 145 992 obiektów oraz udostępnienie on-line metadanych i treści 146 107 poszukiwanych obiektów (dotychczas niedostępnych w Internecie).

Zaplanowane w Projekcie działania promocyjne przyczynią się do upowszechnienia informacji na temat potencjału otwartych danych gromadzonych na platformie RCIN przez Partnerów Projektu oraz korzyści wynikających z otwierania zasobów nauki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek