JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Przebudowa budynku w Będlewie

„Przebudowa budynku dawnej chlewni na salę audytoryjno-konferencyjno-warsztatową w Ośrodku Badawczo-Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie".

Nazwa programu:

Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Informacja o dofinasowaniu ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego:

Dofinansowanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2018-2020 kosztów realizacji inwestycji budowlanej lub inwestycji budowlanej dotyczącej strategicznej infrastruktury badawczej pn.:” Przebudowa budynku dawnej chlewni na salę audytoryjno- konferencyjno-warsztatową w Ośrodku Badawczo-Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie".

Nazwa projektu:

„Przebudowa budynku dawnej chlewni na salę konferencyjną wraz z budową łącznika do istniejącego budynku Ośrodka Badawczo-Konferencyjnego Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie".

Wartość dofinasowania:

3 194 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji:

4 611 720,00 zł

Krótki opis projektu:

Cel inwestycji to nowa, nowoczesna sala konferencyjno-audytoryjna dla 160 słuchaczy z zapleczem sanitarnym i technicznym pozwalającym na wielofunkcyjne jej wykorzystanie w Ośrodku Badawczo-Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie. Inwestycja ta polega na przebudowie i adaptacji na cele naukowo-badawcze budynku dawnej chlewni należącego do kompleksu pałacowo-parkowego w Będlewie.

Ośrodek Badawczo-Konferencyjny IMPAN w Będlewie jest międzynarodowym centrum matematycznym, w którym IMPAN, poprzez swoje Międzynarodowe Centrum im. Stefana Banacha przeprowadza konferencje, warsztaty, grupy badawcze i inne działania służące badaniom naukowym. Rocznie w Będlewie odbywa się około 20 konferencji z udziałem w sumie ok.1500-2500 osób, w tym połowy z zagranicy. Brak odpowiedniej sali audytoryjnej mieszczącej do ok. 160 osób, czyli wszystkich uczestników konferencji zakwaterowanych na terenie Kompleksu i uczestników lokalnych (z Poznania) to poważna słabość Ośrodka.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek