JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
8SIE 2023

Léonard Cadilhac laureatem Nagrody im. Barbary i Jarosława Zemanków 2023

Léonard Cadilhac z Université Sorbonne w Paryżu został tegorocznym laureatem międzynarodowej Nagrody im. Barbary i Jarosława Zemanków.

Léonard Cadilhac z Université Sorbonne w Paryżu został tegorocznym laureatem międzynarodowej Nagrody im. Barbary i Jarosława Zemanków za osiągnięcia w analizie funkcjonalnej ze szczególnym naciskiem na teorię operatorów. Jury podkreśliło wybitne wyniki laureata dotyczące nieprzemiennych nierowności Khintchina i funkcji maksymalnych oraz nieprzemiennej teorii Calderona-Zygmunda.
Ponadto Jury wyróżniło otrzymane przez laureata  głębokie uogólnienie ergodycznego twierdzenia Lindenstraussa dla działań grup średniowalnych na przypadek nieprzemiennych przestrzeni probabilistycznych.

Nagroda została ustanowiona przez IM PAN w 2018 roku z funduszy przekazanych przez Jarosława i Barbarę Zemanków.
Zwycięzca jest wyłaniany corocznie przez siedmioosobowe międzynarodowe Jury. Więcej informacji o nagrodzie znajduje się na stronie:

https://www.impan.pl/pl/dzialalnosc/nagrody/nagroda-zemankow

 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek