JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
20MAJ 2024

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego w 2024 r.

Laureatem nagrody w 2024 r. został dr Borys Kuca z Uniwersytetu Jagiellońskiego za cykl prac poświęconych badaniu konfiguracji wielomianowych w kombinatoryce, teorii ergodycznej i geometrii fraktalnej. Jury szczególnie doceniło wyniki laureata dotyczące ciągłej wersji problemu Sárközy’ego.

Nagrodę przyznało jury w składzie: dr hab. Iwona Chlebicka, dr hab. Maciej Dołęga, dr Mikołaj Frączyk, dr hab. Joachim Jelisiejew, dr hab. Jarosław Mederski, dr inż. Justyna Signerska-Rynkowska, prof. Adam Skalski, dr Marcin Sroka, dr Anna Szymusiak.

Z regulaminu nagrody: Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego za osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki została ustanowiona w 1981 roku przez Jego córkę Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Nagroda jest przyznawana co najwyżej raz w roku osobom, które nie ukończyły 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i które nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród dla młodych matematyków) ani też nagrody naukowej Wydziału III PAN. Ocenie podlegają zarówno publikowane, jak i przyjęte do druku prace naukowe kandydatów. Dotychczasowych laureatów nagrody można znaleźć na stronie internetowej IM PAN: https://www.impan.pl/pl/dzialalnosc/nagrody/nagroda-kazimierza-kuratowskiego

dr Borys Kuca

 

 

                                                                                                                                          

 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek